MENY

Samarbeid mellom hjem og skole

Heftet fokuserer på relasjon og kommunikasjon mellom hjem og skole, som er en vesentlig del av Respektprogrammet. Bestillingsnummer: 4789

Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være en kritisk faktor både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt. 

Pris: kr 100,-

Forsiden på heftet