MENY

School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring. Bestillingsnummer: 4799.

Skolevegring er et stort problem for elevene det gjelder både på kort og lang sikt. Det er viktig at elever som sliter med å gå på skolen, blir oppdaget tidlig slik at de kan få hjelp til å komme raskt tilbake til skolen.

Les mer om Haviks avhandling.


Pris: 230 kroner.

Framsiden på Trude Haviks avhandling.

Avhandlingen til Trude Havik kan bestilles på Læringsmiljøsenteret.