MENY

Skolebaserte tiltak mot angst og depresjon

Å være trist og lei seg er helt normalt, og en del av det å vokse opp og utvikle seg. Men hos noen barn og unge går dette ikke over av seg selv. Denne hovedfagsoppgaven i spesialpedagogikk tar for seg tiltak mot angst og depresjon. Bestillingsnr. 4760

Både når det gjelder forebygging og motvirkning av angst og depresjon, ser det ut til at de fleste tiltakene i de gjennomgåtte studiene har god effekt og at tiltakene lar seg gjennomføre i skolen.

I hovedfagsoppgaven gis det eksempler på ulike typer tiltak til bruk i skolen, som kan være relativt enkle for læreren å sette i verk. 

Skolen kan dermed være en arena som egner seg godt til å sette i verk tiltak for å avhjelpe og forebygge angst og depresjon.

Forfatter: Margit Garvik, 2004

Pris: kr 165,-

Hovedfagsoppgave om angst og depresjon

Hovedfagsoppgave om angst og depresjon hos barn og unge.