MENY

Skolens handlingsplan

Skolens handlingsplan mot mobbing er ment som en hjelp i arbeidet med å avdekke, løse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipper som skal følges av de ansatte ved skolen i arbeidet mot mobbing. Bestillingsnr. 4250

Skolens handlingsplan blir til gjennom en prosess, som involverer det pedagogiske personalet og foresatte, samt elever. 

Heftet inneholder en instruksjon knyttet til prosessen med å lage en handlingsplan mot mobbing og en mal for handlingsplanen.

Fordelen med en slik mal, er at den enkelte skole lett kan legge til tilleggspunkter og at revisjon av planen enkelt lar seg gjøre.

Redaktør: Unni Vere Midthassel, 2003

Pris: kr 120,-
 

Framsiden på heftet Skolens handlingsplan mot mobbing

Skolens handlingsplan mot mobbing