MENY

Skolens handlingsplan

Skolens handlingsplan mot mobbing er ment som en hjelp i arbeidet med å avdekke, løse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipper som skal følges av de ansatte ved skolen i arbeidet mot mobbing. Bestillingsnr. 4250

Skolens handlingsplan blir til gjennom en prosess, som involverer det pedagogiske personalet og foresatte, samt elever. 

Heftet inneholder en instruksjon knyttet til prosessen med å lage en handlingsplan mot mobbing og en mal for handlingsplanen.

Planen foreligger også i Word format og kan lastes ned her. Nynorsk handlingsplan. Bokmål handlingsplan.

Fordelen med en slik mal, er at den enkelte skole lett kan legge til tilleggspunkter og at revisjon av planen enkelt lar seg gjøre.

Skolens handlingsplan i Zero er også tilgjengenlig for nedlasting i pdf-format på bokmål og engelsk.

Redaktør: Unni Vere Midthassel, 2003
 

Framsiden på heftet Skolens handlingsplan mot mobbing

Skolens handlingsplan mot mobbing