MENY

Skolens støtte til mobbeofferet

Et hefte som skal være til hjelp for skoleansatte i arbeidet med å hjelpe mobbeofre til å bearbeide vonde opplevelser. Fem hefter i en pakke. Bestillingsnummer: 4797

Mobbing kan gi skader for livet, og selv om mobbingen opphører, trenger mobbeofrene oppfølging. Derfor har førstelektor Gaute Auestad ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) laget heftet «Skolens støtte til mobbeofferet». 

Heftet skal være en hjelp til skoleansatte i arbeidet med å hjelpe de som er utsatt for mobbing.

- Mobbeofre trenger ofte hjelp til å bearbeide de vonde opplevelsene de har hatt slik at en kan redusere skadevirkningene, heter det i heftet.

Auestad minner om at selv om skolen setter inn tiltak som får slutt på mobbingen, har ofte mobbeofferet det vanskelig.

- De som har blitt utsatt for mobbing, risikerer å bli merket for livet. Det kan være sår som trenger lang tid for å gro, sier han.

Opplæringsloven slår fast at alle elver har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Selv om skolens ansatte ikke er terapeuter, er de en viktig del av elevenes hverdag og kan dermed gjøre en forskjell.
- Skolen har en målsetting om å hjelpe hele mennesket, ikke bare på det faglige området. Derfor er det viktig at skolen stiller opp for mobbeofrene, mener Auestad.

Ikke ferdige når mobbingen stopper
Det er lett å tenke at man er ferdig med arbeidet mot mobbing når man har fått bukt med selve mobbehandlingene eller man har løst en vanskelig mobbesak.  Auestad understreker at hvis man ikke følger opp kan det få store konsekvenser.
- Den som har blitt utsatt for mobbing trenger hjelp for å kunne håndtere de negative opplevelsene på en best mulig måte, mener Auestad.

Pris: kr 100,-

Framsiden på heftet

Heftet "Skolens støtte til mobbeofferet" gir råd til skoler som skal følge opp elever som har vært utsatt for mobbing.