MENY

Sluttrapport frå "Dei utfordrande barna"

”Dei utfordrande barna” var eit samarbeidsprosjekt der Fylkesmannen i Rogaland og Senter for åtferdsforsking såg på korleis ein kan førebyggje, avdekkje og avhjelpe psykososiale vanskar blant barn.

Sluttrapporten er i delt inn i tre delar der Fylkesmannen i Rogaland gir eit oversyn over bakgrunn og gjennomføringa av prosjektet, Senter for åtferdsforsking ved UiS bidreg med artikkel om prosjektet henta frå Spesialpedagogikk 4/07, og kommunane Eigersund, Lund, Sandnes og Time presenterer sine sluttrapportar.

Les meir om prosjektet "Dei utfordrande barna"!

Pris: gratis

Rapporten frå prosjektet

Rapporten frå prosjektet "Dei utfordrande barna" kan lastast ned gratis frå nettstaden.