MENY

Socio-moral behaviour in sport

I avhandlingen undersøker Tor Stornes sportslig atferd i håndball relatert til viktige sosio-moralske faktorer for innflytelse. Avhandlingen tar blant annet for seg hvordan aggresjon brukes på håndballbanen for å vinne kamper. Bestillingsnr. 3004

I avhandlingen "Socio-moral behaviour in sport - An investigation of perceptions of sportpersonship in handball related to important factors of socio-moral influence" ser Tor Stornes på psykologiske og sosiale mekanismer på håndballbanen.

Stornes sin doktorgradsavhandling ble avlagt ved Universitetet i Bergen, ved Det psykologiske fakultet, i 2004.

I avhandlingen konkluderer han blant annet med at aggressiv atferd ofte blir forstått som et middel som kan brukes for å vinne kamper, oppnå makt og sosial kontroll over andre.

Forfatter: Tor Stornes, 2004.

Pris: kr 220,- 

Avhandling om idrettspsykologi

Avhandling om idrettspsykologi