MENY

Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solberg har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i klasserommet fordi de erfarer at det kan ha stor innvirkning på elevers læring. Bestillingsnummer: 4804.

Klasseromsinteraksjon omfatter relasjoner mellom lærere og elever i klasserommet. Interaksjon mellom lærere og elever er et sentralt aspekt ved klasseledelse, og har vist klar sammenheng med elevenes læring. Hvordan lærere organiserer aktiviteter i klasserommet, og relasjonen lærerne har med elevene sine, er også en viktig faktor for å utvikle gode læringsmiljø og forebygge mobbing.

– Lærerne i studien viser til individuelt orientert læring, og sier at de ønsker egenutvikling fordi de mener det er viktig for den profesjonelle utviklingen, men det kan se ut som at kollektive prosesser har en enda sterkere påvirkningskraft når det kommer til å skape resultater. Lærerne ønsker også å utvikle seg selv fordi de tror dette kan forbedre elevenes læring, sier Ksenia Solheim.

Les mer om Ksenia Solheims avhandling

Forside på Ksenia Solheims avhandling

Bestill Ksenia Solheims avhandling Teachers´ learning in classroom interaction.