MENY

Teachers’ Priorities and Beliefs: A Venture into Beliefs, Methodologies, and Insights

I studien fokuserer Arlene Arstad Thorsen på førskolelærere og læreres prioriteringer og subjektive forståelse/oppfatning om følgende: håndtering av atferd; praksis i barnegruppen; syn på barn; og tro på egen evne knyttet til forventning om å mestre opplæring/undervisning av barn og håndtering av atferd. Bestillingsnummer 4781.

Arlene Arstad Thorsen disputerte 30.01.09 ved Universitetet i Stavanger.

I hennes studie deltok 122 førskolelærere fra barnehager og 132 lærere fra 1. og 2. klasse i skoler. Flere metoder er benyttet til å studere disse forhold, og undergrupper har blitt trukket ut for også å kunne fokusere på mer kvalitative sider ved fenomenene.

Resultatene tyder på en sterk kollektiv oppfatning om en autoritativ lærerstil. Det vil si å være tydelig og varm i kontakten med barn med tanke på håndtering av atferd. Det var også stor enighet om og et omsorgsfull, aksepterende og barnesentrert syn på barn. Disse forhold kan representere grunnleggende oppfatninger hos de voksne uavhengig av om barna går i barnehage eller på skole. Det var mer varierende syn på praksis i forhold til barnegruppen hvor hovedtendensen er karakterisert av en relasjons orientering og hvor prosess er viktig. Andre fokuserte mer på det akademiske og på å strukturere dagen etter et fast mønster, men det var også noen som vektla en modell og felleskaps orientering knyttet til læring. Ca to tredjedeler av alle deltakerne (254) rapporterte å ha middels tro på egen evne til å innfri i forhold til opplæring/undervisning av barn, mens ca en tredjedel beskrev dette som høyt. Tendensen er motsatt i forhold til forventninger til egen mestring knyttet til håndtering av atferd. Omtrent en tredjedel av deltakerne beskrev det som middels og ca to tredjedeler karakteriserer det som høyt. Disse forhold blir bekreftet og videre belyst gjennom intervju.

Forfatter: Arlene Arstad Thorsen, 2009.

Pris: kr 230,-

 

 

Fra Arlenes disputas

Fra Arlene Arstad Thorsens disputas ved Universitetet i Stavanger 30. januar 2009.