MENY

Temahefte om mobbing

Gjennom åtte kapitler drøftes ulike tema og dilemma som skolene møter i sitt arbeid mot mobbing. Hvert tema har en faglig innledning, spørsmål til drøfting i kollegiet og verktøy knyttet til det aktuelle tema, som jentemobbing og mobbing med mobiltelefon. Bestillingsnr. 4765

Temaene som tas opp i temaheftet er nulltoleranse, utestenging og baksnakking, elevers holdninger og handlinger, autoritativ ledelse, foreldresamarbeid mot mobbing, et inkluderende miljø, nye mobbeformer og kolleger til glede og besvær.

Seks av temaene har case som utgangspunkt for drøftinger. To av temaene har oppgaver til bruk blant elevene og et tema har noe tilleggslitteratur.

Temaheftet kan være en hjelp for skolene i det kontinuerlige arbeidet mot mobbing. Heftet kan bidra til at systematikk blir bygget på faglig kompetanse og forpliktelse.

Redaktører: Unni Vere Midthassel, Gaute Auestad, Pål Roland og Elin Solli, 2006

Pris: kr 110,-
 

Temahefte om mobbing

Temahefte om mobbing