MENY

Veiledning som arbeidsmåte

Heftet tar for seg veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen, med vekt på kollegaveiledning. Fra 1994 til 1996 utviklet nemlig Senter for atferdsforskning et kurskonsept og en veiledningsmodell som lærere og andre i skolen kunne bruke. Heftet er redigert i 2009. Bestillingsnr. 4222

Som et spesialpedagogisk kompetansesenter er det en av Senter for atferdsforsknings hovedoppgaver å gi veiledning til skoler og barnehager i arbeidet med barn med psykososiale vansker.

En del av dette arbeidet er å gi gode råd og veiledning til ansatte ved skoler og barnehager som selv ønsker å veilede hverandre gjennom kollegaveiledning.

I heftet legges det stor vekt på den praktiske tilnærmingen til det å tilegne seg veiledningskompetanse. Heftet kan komme til nytte for de som skal starte opp og drive kollegaveiledningsgrupper i barnehage og skole.

Forfatter: Unni Vere Midthassel, 1997. Redigert 2009.

Pris: kr 110,-

 

Hefte om kollegaveiledning

Hefte om kollegaveiledning