MENY

Zero - Lærerveiledning

Zero - Lærerveiledning er ment som en hjelp til lærere og andre voksne som arbeider med mobbing i skolen. Lærerveiledningen sier noe om hva mobbing er og hva som kan gjøres gjennom bruk av konkrete eksempler og beskrivelser av tiltak. Bestillingsnr. 4247

Gjennom flere undersøkelser er omfanget av mobbing dokumentert. Undersøkelsene viser variasjon i omfang, men hovedtendensene har over lang tid vært temmelig stabile.

Fra 1995 til 2001 ble det imidlertid registrert en økning på omkring 70 prosent i omfang av mobbing i norsk skole.

I Zero lærerveiledning kan du lese mer om dette, om kjennetegn, årsaker, tiltak og problemløsning, og om organisering og prinsipper i mobbeprogrammet Zero.

Zero lærerveiledning er også tilgjengenlig for nedlasting i i pdf-format på bokmål (790 kb) og engelsk (3633 kb).

Forfattere: Erling Roland og Grete S. Vaaland, 2003

Pris: kr 100,-

 

Lærerveiledning i Zero

Lærerveiledning om mobbing