MENY
 • Foreldre i koronaens tid

  Blogginnlegg av  Hanne Jahnsen, Hildegunn Fandrem og Ida Risanger Sjursø  |  06.05.2020

  Vi anbefaler foreldre å bruke hjemmeskoletiden til å bli godt kjent med barnas aktiviteter på nett og å motivere dem til å ta kontakt med klassevenner som har få eller ingen å kontakt med slik situasjonen er i dag.

 • Et positivt klima skapes gjennom vennlige blikk og tilstedeværelse

  Blogginnlegg av  Ellen Elvethon og Ingrid Midteide Løkken  |  06.04.2020

  Barn har behov for et positivt klima – hjemme, i barnehagene, nå og når de åpner igjen for alle barn.

 • Hjelp og støtte er viktige ord nå

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  17.03.2020

  I løpet av de siste dagene har ansatte i skoler lagt planer for hvordan de skal kunne drive hjemmeundervisning. Undervisningen skal være til hjelp og støtte slik at elevers læring ikke stanser opp i en kritisk periode for landet. Samtidig tenker mange, også i skolen, på hvordan de kan bidra til at ingen blir sittende alene med vanskelige tanker og hendelser. Vi må snakke om å tørre og være den ene.

 • Ferietid = mobbefri

  Blogginnlegg av  Grete Sørensen Vaaland  |  16.12.2019

  Jula ringes inn ganske snart, og mange av oss glir inn i modusen «lys og varme, snill og fredelig».

 • Hva trenger barna i barnehagen?

  Blogginnlegg av  Ingunn Størksen  |  16.12.2019

  Hva trenger egentlig barna i barnehagen? Dette spørsmålet får jeg ofte når jeg er ute på foredrag i kommuner og på konferanser, eller når jeg møter journaliser og mediefolk.

 • Integrering eller assimilering i norsk skole?

  Blogginnlegg av  Hildegunn Fandrem  |  16.12.2019

  I dette blogginnlegget går jeg inn på forholdet mellom integrering og assimilering, og vil reflektere rundt spørsmålet: Er det en tydelig forskjell i norsk skole mellom integrering og assimilering?

 • Integrering eller inkludering i norsk skole?

  Blogginnlegg av  Hildegunn Fandrem  |  12.12.2019

  Hva er hovedproblemet rundt integrering av innvandrere i norsk skole i dag? Det reflekterer Hildegunn Fandrem rundt i denne bloggposten.

 • Om livsmestring, læring og krumkaker

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  06.12.2019

  Hva skal til for at læring skal skje? Det er selvfølgelig et aktuelt tema i forbindelse med de nye læreplanene. Men hva har det med krumkaker å gjøre?

 • Trygge barn lærer best

  Blogginnlegg av  Randi Myklebust Sølvik  |  20.11.2019

  Skulen må halde fram arbeidet med trygge og gode læringsmiljø når dei nye læreplanane skal implementerast. Dersom elevar er usikre på om dei blir ledd av eller «blikka» når dei kjem med sine meiningar, så vel dei fleste å vere stille. Kjenner elevane seg utrygge, påverkar det kva dei lærer.

 • Lærerens rolle i flerkulturelle klasser i videregående skole

  Blogginnlegg av  Charlotte Hancock  |  11.09.2019

  Hvordan kan lærere fremme deltakelse og tilhørighet for elever med innvandrerbakgrunn i videregående skole? Dette er et relevant spørsmål for lærere, rektorer, politikere, forskere, foreldre og lokalsamfunnet. Lærere har en viktig rolle i hvordan de tilrettelegger klassemiljøet for å fremme deltakelse, tilhørighet og mestring. Vi kan lese beskrivelser om innvandrerungdom i tidsaktuell skjønnlitteratur. Romaner er med på å gi oss innsikt i deres forståelse av skole, venner og lokalsamfunnet.

 • Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  13.08.2019

  Før skolestart stifter de fleste 1. klassingene bekjentskap med skolefritidsordninger. Skolefritidsordningene er evaluert i 2019. En hovedkonklusjon er at det er svært stor variasjon i tilbudet fra kommune til kommune.

 • Runddansen mellom relasjonar og læring

  Blogginnlegg av  Randi M. Sølvik  |  18.06.2019

  Me må slutte å skilje mellom relasjonsbygging og fagformidling. Runddansen mellom relasjonar og læring er tett. Trinna blir satt frå første dag, men dansen held fram gjennom heile skuleløpet.

 • Ekspertene er enige: Å lese for barn er viktig

  Blogginnlegg av  Natalia Kucirkova  |  04.06.2019

  Du har nok hørt at det er viktig at foreldre leser for sine barn, men du har kanskje ikke hørt veldig mye om hvorfor det er så viktig.

 • Inkludert – for enhver pris?

  Blogginnlegg av  Svein Nergaard  |  31.05.2019

  Kan man forstå begrepet inkludering slik at det å bli inkludert kan innebære noe negativt? Kanskje er vi for overfladiske og for lite presise når vi snakker om inkludering.

 • Et forsvar for det uperfekte

  Blogginnlegg av  Frank Rafaelsen  |  16.05.2019

  Rundt påske stiftet jeg bekjentskap med begrepet sherpaforeldre. Ett nytt tilskudd i en lang rekke økenavn på foreldre som vaker rundt i den norske offentligheten. Hvem trenger egentlig flere slike?

 • Vi har et felles ansvar for alle barn

  Blogginnlegg av  Marianne Torve Martinsen  |  12.04.2019

  Foreldrene har stor betydning i barns liv, og foreldrene er betydningsfulle for den kulturen og de mønstre som dannes allerede på småbarnsavdelingene i barnehagen. For å gi foreldre de beste muligheter til å støtte opp om et positivt fellesskap, er det viktig at personalet viser hvordan foreldre kan bidra.

 • Lek og dybdelæring i skolen

  Blogginnlegg av  Frank Rafaelsen  |  22.03.2019

  De nye læreplanene begynner å ta form, og de skal ha rom for både lek og dybdelæring. Hva betyr dette for skolen?

 • Øyne i nakken og ett på hver finger – om å «se» elever og «lytte» med kroppen

  Blogginnlegg av  Hilde Margrethe Hegna  |  20.12.2018

  Å «se» elever innebærer mer enn å se. Kanskje handler det om noe sanselig og kroppslig som kan trenes og som er nært knyttet til læreren som person?

 • Selvaktelse og julelenker i desember

  Blogginnlegg av  Ingrid Midteide Løkken  |  11.12.2018

  Barns læring og utvikling skjer i barnehagen gjennom deltakelse i sosiale fellesskap sammen med andre barn og personalet i barnehagen gjennom hele året.

 • Skal du pynte klasserommet til jul?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  03.12.2018

  Det du henger opp på veggene i klasserommet kan påvirke elevenes læring. Overdekorerte rom bombarderer elevene med for mye visuell informasjon, forstyrrer deres hukommelse og muligheter for å fokusere. Mens rom som følger rådene under har motsatt effekt. Nå er det forsket på!

 • Hvordan står det til med helsa?

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  10.10.2018

  I anledning Verdensdagen for psykisk helse, som i år har temaet «Vær raus», så tenker jeg på farfar. Farfar var raus, eller var han kanskje robust? Han kunne prate med folk om helsa – også den psykiske delen.

 • Stemmer det at voksne krenker elever?

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  10.09.2018

  Hver dag strømmer tusenvis av elever, lærere og andre voksne til sin felles arbeidsplass på skolen. Gjennom en dag, en uke, et skoleår er det svært mange møter mellom voksne og barn. Det virker nærmest utenkelig at barn og unge kan bli krenket, trakassert eller mobbet av noen som jobber på skolen. Det er jo de som skal passe på dem.

 • God gruppeledelse = trygt læringsmiljø

  Blogginnlegg av  Ellen Elvethon  |  17.08.2018

  Som spesialpedagog i barnehage gjennom flere år har jeg erfart at det er av stor betydning med god kvalitet på gruppeledelse.

 • Medborgerskap

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  03.08.2018

  Ludvigsenutvalget ga råd om utformingen av framtidens skole, og ordet medborgerskap dukket opp som et viktig begrep. Det handler blant annet om å leve sammen i fellesskap.

 • Hvordan kan vi støtte barn i å finne sin identitet?

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  29.06.2018

  I disse dager er regnbueflagget heist på mange kommunale flaggstenger. For Kari Stamland Gusfre ble det ekstra viktig etter å ha lest en Facebookoppdatering fra en familie i sitt nærmiljø.

 • Inkluderende felleskap – «Education that fits»

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  03.05.2018

  I 2015 hørte Nina Grini et foredrag som inspirerte henne til å blogge. Nylig hørte hun professor David Mitchell på nytt i forbindelse med presentasjonen av rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. Det resulterte i enda en bloggpost.

 • Gode råd om å øke elevenes engasjement

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  15.03.2018

  Det er så fint å få en liste med korte greie råd sier mange, men kanskje blir gode råd fortsatt bare gode råd, satt opp på en plakat, eller i en powerpoint?

 • Mobbing og krenkelser er et samfunnsproblem

  Blogginnlegg av  Elin Nesvoll Vangsnes    |  27.02.2018

  Det er mye snakk om skolens plikt til å stoppe mobbing. Det er riktig og viktig, men mobbing er ikke bare et problem i skolen. Det er et samfunnsproblem.

 • Er du god å prate med?

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  20.02.2018

  Hva assosierer du med det å ha en samtale med rektor? At rektor er en god samtalepartner kan i noen tilfeller være avgjørende for et godt foreldresamarbeid, og hva kjennetegner egentlig et godt skole-hjem-samarbeid?

 • Hele livet er fullt av overganger

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  05.01.2018

  Tenker du bare sport når du hører ordet "overganger"? I barnehage- og skolesammenheng er det en mengde overganger som er vel så betydningsfulle.

 • Skal slekt følge slekters gang?

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  19.12.2017

  Kan du huske hvor langsomt desember gikk da du var liten? Husker du hvor mye du gledet deg? Barn av i dag gleder seg nok like mye til jul som vi gjorde, men mye har likevel forandret seg.

 • Er psykisk helse en privatsak?

  Blogginnlegg av  Elin Nesvoll Vangsnes  |  15.11.2017

  Vi lever i en tid da kjendiser og vanlige ungdommer forteller om angst og depresjoner i beste sendetid. Trenger vi at unge og gamle bretter ut sitt innerste og private i all offentlighet? Har det blitt for mye åpenhet?

 • Mobbefritt skolemiljø – voksnes ansvar

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  21.09.2017

  Tall fra Elevundersøkelsen de siste årene viser at omfanget av mobbing vedvarer i skolen. Om lag 50 000 barn og unge grudde seg for å gå på skolen i fjor. Det utgjør 1-2 elever i hver klasse. Hvordan er det med disse elevene nå?

 • Kulturkompetanse i barnehage og skole

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  07.09.2017

  Trenger vi begrepet kulturkompetanse, eller skygger det rett og slett for andre sider av livet som er vel så viktige for skole og barnehage?

 • God start for samarbeidet mellom hjem og skole

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  25.08.2017

  Skolen har hovedansvaret for at samarbeidet med hjemmet fungerer, men kanskje er det i hjemmet den viktigste jobben gjøres?

 • Har du et trygt og godt skolemiljø?

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  04.08.2017

  Endringene i Opplæringsloven kapittel 9a, som trådde i kraft 1. august 2017, diskuteres. Er de til elevenes beste eller blir elevens rettigheter svekket?

 • Psykososialt team på skolen er en god ide

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  27.06.2017

  En ny rapport foreslår at skoler bør opprette ressursteam som kan følge opp barn som har vært utsatt for mobbing. Teamene kan også jobbe med et inkluderende læringsmiljø.

 • Når maten tar kontroll

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  02.06.2017

  Hvordan kan vi som jobber i skolen være til hjelp for elever som har, eller er i ferd med å utvikle, anoreksi eller andre former for spiseforstyrrelser?

 • Russetiden – en opplevelse av tilhørighet?

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  27.04.2017

  Kan engasjementet som russetiden skaper på tampen av 13 års skolegang starte mye tidligere og være en del av skolens daglige virke? – Ikke bare ved skolestart eller slutt, men gjennom hele skoleløpet?

 • Å skrive klart om det komplekse

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  07.04.2017

  Det er den tida igjen. Uansett om du putter skiene i skiboksen og drar avgårde til fjells, blir hjemme eller reiser til et helt annet sted – påske og lesing hører sammen. Må det være krim? Ja og nei – det kan være en annen sjanger også.

 • Elevmedvirkning i skoleutvikling

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  29.03.2017

  Hvordan få til elevmedvirkning i arbeidet mot mobbing? Nina Grini har besøkt Presterød ungdomsskole i Tønsberg, som har hatt en flott start på dette viktige arbeidet.

 • Adams historie

  Blogginnlegg av  Lene Vestad  |  09.03.2017

  Adam skal snart begynne på skolen. Atferden hans forteller at han ikke har det godt. Hvordan kan de voksne i barnehagen bidra til at Adam opplever å mestre gode samspill med de andre barna?

 • Observasjon av samspill som aktivitetsplikt i skolen

  Blogginnlegg av  Tove Flack  |  01.03.2017

  Den dagen alle lærere jevnlig bruker tid på observasjon av samspill, tror jeg mobbetallene går ned.

 • Forstår du ungdomskulturen?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  07.02.2017

  Hvis man jobber med ungdom, er det viktig å forstå ungdomskulturen. Kunnskap og inspirasjon kan hentes fra både faglitteraturen, forskningsrapporter og romaner.

 • Vi kjenner ikke tålegrensen til et barn

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  17.01.2017

  En sekk med stein hjalp en skoleklasse å forstå noe viktig om hvordan de kan hjelpe hverandre eller gjøre skoledagen vanskeligere å komme gjennom.

 • Om å speile hverandre – speilnevronenes effekt

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  14.12.2016

  Kan hermegåsa brukes som et pedagogisk virkemiddel i skolen, og vil det å ta hensyn til egne følelser bidra til at elevene får et bedre læringsmiljø?

 • 10 råd til skolen om digital mobbing

  Blogginnlegg av  Hanne Jahnsen  |  29.11.2016

  Her får du råd om å forebygge og redusere digital mobbing og krenkelser. Men først: Hvorfor er det viktig at ansatte i skolen involverer seg i elevenes nettbruk? Og er det sant at straff som forbud mot bruk av nett i skolen ikke hjelper?

 • Fortsett å framsnakke

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  28.10.2016

  Jeg har fått en ny venn. Hun går på ungdomsskolen. Siste sms er slik: "Det var helt konge! Tusen tusen takk, du er super. Jeg kommer sikkert med flere spørsmål. :)"

 • PP-tjenesten og rollen som lokal skoleutvikler

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  13.09.2016

  Systemrettet arbeid. Det er to ord som har fulgt PP-tjenesten i flere tiår, men som fortsatt volder litt besvær å definere og å organisere.

 • Den viktige skolestarten

  Blogginnlegg av  Grete Sørensen Vaaland  |  26.08.2016

  Tusenvis av barn og ungdommer har startet på et nytt skoleår. Lærerne har forberedt seg grundig til den første tiden sammen med nye og gamle elever.

 • Første dag etter ferien i et nevrobiologisk perspektiv

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  12.08.2016

  Den første dagen etter ferien kan være spennende for både barn og voksne. Hvordan vi møter hverandre kan ha stor betydning for veien videre.

 • Trene på noko du kan

  Blogginnlegg av  Grete Dalhaug Berg  |  24.06.2016

  Vil du trene på det du er god på? Spørsmålet er kanskje litt sjølvmotseiande eller kanskje heller ikkje i tråd med det som er vår kultur. Og er det relevant for deg og meg? Er det relevant for elevar og lærarar?

 • Lek er livsviktig – også for nyankomne barn og unge

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  03.06.2016

  Det finnes noen grunnprinsipper for god, utviklende lek. Barn og unge som har opplevd flukt, kjent på stor usikkerhet og hatt opplevelser som ikke hører til et normalt barneliv kan få stor glede av å leke. Hvis de voksne sørger for at leken følger grunnprinsippene kan barna også dra stor nytte av den.

 • Klasseleiing er både å sjå og engasjere

  Blogginnlegg av  Grete Dalhaug Berg  |  18.05.2016

  Inge Eidsvåg uttaler i ein kronikk: "Den gode lærer ser elevene sine, finner dem der de er - og gir dem noe de ikke visste at de trengte." Det kan vel også samanfatte kompleksiteten i klasseleiing.

 • Digital trivsel

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  04.05.2016

  På nettet blir du fort mer populær om du allerede er en populær person i vennekretsen. Kretsen er stor, den kan bli grenseløs stor.

 • Livsmestring hos Astrid Lindgren

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  01.05.2016

  Livsmestring skal inn i skolen. Få steder ser man mer livsmestring hos barn enn i Astrid Lindgrens klassiske fortellinger, skriver Læringsmiljøsenterets Kirsti Tveitereid på Lesesenterets blogg Språkløyper.

 • Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing

  Blogginnlegg av  Sigrun Ertesvåg  |  18.04.2016

  For ei tid tilbake gjennomgjekk eg ein operasjon. Kvar einaste dag etterpå har eg vore takksam for at kirurgen ikkje hadde metodefridom, men gjennomførte inngrepet med utgangspunkt i den fremste forskinga på feltet.

 • Inkludering eller integrering

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  05.04.2016

  Ordene forveksles, brukes om hverandre i skolespørsmål – og aller mest blir ordene en salig blanding i media og politikk når det gjelder temaet barn og unge med flyktningbakgrunn og deres muligheter for å komme igang med livet i barnehage og skole.

 • Første skoledag i Sulis

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  11.02.2016

  Jeg har blitt venn med nesten alle, sier en elev på skolen i Sulitjelma – en skole som har fått doblet elevtallet på grunn av de mange flyktningene.

 • Pedagogikk som skrivekunst

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  28.01.2016

  Den som vil skrive for praktikere i skolen må kjenne sitt publikum og vite hvordan man kan framstå med troverdighet selv om man ikke selv er praktiserende lærer.

 • En lærerstudents tanker om spranget fra teori til praksis

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  04.01.2016

  Jeg har snakket med Frida, en ivrig lærerstudent i innspurten med bacheloroppgaven. – Det er mye vi har vært gjennom i pensum, men det er vanskelig å si om det er nok eller ikke for å være lærer ute skolen. Akkurat det blir det store spørsmålet, mener hun.

 • Les om flukt i klassen

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  23.11.2015

  Hvordan tenker et barn når det ikke blir mottatt noe sted, når det ikke får følelsen av å være velkommen til et nytt land, en ny kultur? Så ydmykende og så håpløst. Det oppleves i dag av millioner av barn og unge.

 • Den mangfoldige skolen

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  11.11.2015

  "Education is the only solution. One child, one teacher, one book and one pen can change the world.” Dette var fredsprisvinner Malalas ord fra FNs talerstol. Så viktig er skolegang.

 • Nullutslippsskole

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  02.10.2015

  Nullutslippsskole – hva er det? En skole som ikke lar unge mennesker droppe ut av skolen? Eller et fengsel? Uansett et konstruert og kanskje morsomt ord på et alvorlig samfunnsproblem.

 • Barns verden

  Blogginnlegg av  Torunn Helene Fredriksen  |  22.09.2015

  Det er lett å mene mye om hvordan barn og unge har det, men det er ganske uvanlig at man spør dem. Spesielt at man stiller de samme spørsmålene til mange, fra flere land.

 • Slik er den gode eleven

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  25.08.2015

  Ved skolestart er media klare til å gi oss bekymringer for skolen, for elevene og for lærerne.

 • Well-being - et begrep med mange betydninger

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  18.06.2015

  Begrepet well-being dukker opp i OECD-rapporter og i internasjonal faglitteratur. Og det forstås forskjellig innenfor de forskjellige fagene. Psykologer bruker begrepet, helsevesenet bruker det og pedagogene og skolen bruker det.

 • 10 nøkkelstrategier for en inkluderende undervisning

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  22.05.2015

  En av de inviterte til årets nordiske LP-konferanse var Dr. David Mitchell, fra universitetet i Canterbury, New Zealand. Mitchell åpnet sitt foredrag med å uttrykte sin takknemlighet til forskningen.

 • Lytter du for å forstå elevene?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  19.05.2015

  Et helt vanlig trekk ved kommunikasjon vi bedriver i skole (og hjem), er at vi som oftest lytter til barn og unge for å komme med en tilbakemelding, ikke for å forstå hva den andre sier.

 • Kapittel 9a i opplæringsloven foreslås endret

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  20.03.2015

  Hvor lang tid tar det før endringer i lovverket nedfeller seg i profesjonell praksis, eller hos folk flest for den saks skyld?

 • Teori og praksis på ungdomstrinnet

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  20.02.2015

  «Jeg setter pris på en fagbok som er rett på sak!» Jeg har snakket med en lærer på ungdomstrinnet om hva det er som får han til å like en god fagbok i pedagogikk.

 • Likestilling i barnehage og skole – er det et viktig tema i dag?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  29.01.2015

  Har vi ikke likestilling? Et spørsmål alle vet svaret på: Likestilling har vi i større grad enn de fleste andre land i verden, men likestillingen kan bringes videre på svært mange områder, vi er ikke i mål. Det er et tema som aldri blir uaktuelt.

 • Mobbing – ikke aktuelt i barnehagen?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  19.01.2015

  Forklarer du erting i barnehagen med at barn som blir ekskludert ofte er litt «annerledes»? Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan små barn bevisst fryse ut andre små barn? Det kan virke som om forskningen om dette lever et liv litt unna de mange meningene om fenomenet når det gjelder barnehagen.

 • Den nye fastheten overfor barn og unge

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  23.12.2014

  Per Bjørn Foros og Arne Vetlesen, pedagogen og filosofen, hadde i går, 22. desember 2014, en kronikk i Aftenposten som gir oss noe å tenke på. De bringer opp temaet om hvordan den nye barneoppdragelsen ser ut til å være, og forklarer den inn i en sammenheng basert på velstandsutviklingen.

 • Lærerens kilde til ny kunnskap

  Blogginnlegg av  Elin Kragset Vold  |  22.10.2014

  På Læringsmiljøsenteret er vi opptatt av at ny kunnskap om hva som skaper gode læringsmiljø, blir til pedagogisk praksis i klasserommene. Å skrive bøker om ny forskning er en av flere måter vi formidler kunnskap på.