MENY

10 nøkkelstrategier for en inkluderende undervisning

En av de inviterte til årets nordiske LP-konferanse var Dr. David Mitchell, fra universitetet i Canterbury, New Zealand. Mitchell åpnet sitt foredrag med å uttrykte sin takknemlighet til forskningen.

«Uten medisinsk forskning, ville jeg ikke stått her i dag – jeg er diabetiker og uten forskningen på insulinet, ville jeg ikke vært i live.»

Dette var Dr. Mitchells innledning til å snakke om forskningens plass i skolen og i lærerprofesjonen. Han var tydelig på at lærere må innta en evidensbasert tilnærming for å kunne forbedre læringen for alle elever.

Du lurer kanskje på hva evidensbaserte undervisning strategier betyr? Dr. Mitchell forklarte det slik:
«Spesifiserte undervisningsstrategier som har vist, gjennom kontrollerte undersøkelser, å bringe frem ønskede læringsresultat i en gitt populasjon av elever» (Mitchell, D.).

Professoren ledet oss gjennom 10 nøkkelstrategier for læreres undervisning. Strategiene er basert på forskning om hva som påvirker elevers læring, herunder Hatties metaanalyser av hvilke faktorer som påvirker elevers læring.

Her er de 10 evidensbaserte undervisningsstrategiene / fokusområdene:

  1. Samarbeidende grupper: «Lær elevene til å lære av hverandre»
  2. Elevveiledning – «peer tutoring»: «Lær elevene hvordan en elev kan veileder en annen elev»
  3. Foreldreinvolvering og støtte: «Læreren må tydeliggjøre for foreldre at de er viktig for elevens læring»
  4. Kognitive instruksjonsstrategier: «Lær eleven ulike måter å lære på – ulike læringsstrategier»
  5. Hukommelsesstrategier: «Lær elevene hvordan de kan huske viktig informasjon»
  6. Gjenkjennelse og trene: «Øvelse gjør mester!» Lær elevene å øve.
  7. Fokus på atferd: «Fokusere på og belønne det som er bra». «Fokuser på hva som skjedde før og etter at eleven gjorde noe problematisk»
  8. Formativ vurdering og tilbakemeldinger (VFL): «Gi eleven tilbakemelding med tanke på forbedring»
  9. Et optimalt fysisk miljø: «Sørg for et fysisk miljø som muliggjør læring»
  10. Klasseromsklima: «Skap et positivt, motiverende klasseromsklima»

Ble du intressert? Disse nøkkelstrategiene og 17 andre kan du lese mer om i boken hans: «What really works in special – and inclusive education. Using evidens based teaching startegies. (Mitchell, D., 2014)» Boken er gitt ut på både dansk og svensk.