MENY

Barns verden

Det er lett å mene mye om hvordan barn og unge har det, men det er ganske uvanlig at man spør dem. Spesielt at man stiller de samme spørsmålene til mange, fra flere land.

Studien Children’s Worlds har gjort det. Forskere har spurt barn fra 15 land, deriblant Norge, om familie, vennskap, penger, skolen etc. Barna var 8, 10 og 12 år da de deltok i spørreundersøkelsen.

NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen har hatt ansvar for den norske delen av studien. Hun forteller til NOVAnytt at norske barn stort sett trives godt. Det store unntaket er barn som er født i utlandet og som har innvandret til Norge. Det handler nok om at de opplever mye uro  og at det tar tid før alt faller på plass for familiene, med bosted, skole og jobb. Det tar også tid å finne seg til rette i et nytt samfunn.

De norske barna i undersøkelsen skårer spesielt høyt på å kjenne sine rettigheter. Mens nesten 80 % av de norske barna svarte positivt på dette spørsmålet, var det kun 36 % av de engelske barna som svarte det samme.

Den fullstendige rapporten kan du lese her (pdf).

Oversikt og lenker til de nasjonale rapportene finner du her