MENY

Den mangfoldige skolen

"Education is the only solution. One child, one teacher, one book and one pen can change the world.” Dette var fredsprisvinner Malalas ord fra FNs talerstol. Så viktig er skolegang.

Malala nevner ikke direkte felleskapet og hvor vesentlig det er å høre til, men det ligger implisitt i ordene hennes. Alle kommuner må nå være forberedt på å ta imot nyankomne elever. Gode råd finnes.

Bildet på siden er fra Fagerlund skole i Ringsaker kommune. Her ønskes vi god morgen på en mengde språk.  Skolen er middels stor, har 37 ulike nasjonaliteter og 24 ulike språk blant seg. Det er slik det er i Norge i dag. Kan skoler ta imot, gjøre det rette og være inkluderende?

Alle lokalsamfunn i hele landet  tar i disse dagene mot flyktninger, det kommer barn og unge, og de skal få skoletilbud så fort som råd!

Utdanningsdirektoratet har en side der materiell som kan være til hjelp for skolen legges ut fortløpende.

En god førstehjelp kan være å lese seg opp på litteratur om emnet sammen i lærerkollegiet, og skaffe til veie informasjon fra de som allerede har gjort seg erfaringer. Og da er boken til Hildegunn Fandrem en innføringsbok som gir innsikt og er både konkret og teoretisk i fin forening. Boken: Mangfold og mestring i barnehage og skole; Migrasjon som risikofaktor og ressurs. Utgitt på Cappelen i 2011. En del viktige prinsipper behandles her med kunnskap , begrunnelser og innramming  for det praktiske arbeidet i  skole når kommunen tar imot nye elever med en helt annerledes bakgrunn, elever med helt  ukjente opplevelser bak seg i livet enn skolen har møtt tidligere. Teori eksemplifiseres i boken med konkrete tiltak.

Dette er en  grunnbok som dekker møter med andre kulturer både i barnehage og skole.

Fandrem, H. (2011). Mangfold og mestring i barnehage og skole : Migrasjon som risikofaktor og ressurs. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) har utviklet veilederen Psykososialt arbeid med flyktningbarn – Introduksjon og fagveileder. Den behandler traumer hos flyktningbarn og retter seg blant annet til barnehagen og skolen. Her er det et eget kapittel om enslige mindreårige asylsøkere.

Minoritetsrådgivere finnes i kommuner med mange nyankomne ungdommer. De  arbeider sammen med ungdomsskoler og videregående skoler, deres oppgave er å bygge tillit.

Erfaringer og anbefalingene fra minoritetsrådgivernes arbeid i 2014, har IMDi  oppsummert i en egen rapport.

Ikke glem leken: Å leke er livsnødvendig. Derfor en påminning om at samspill og lek sammen med læring, mestring og motivasjon er de beste ordene i møte med flyktningenes barn. Skolen byr på en trygg sone hvor barn blir tatt vare på og kan leke og utfolde seg – kort sagt være barn. Det kan vel kalles et langsiktig arbeid?