MENY

Digital trivsel

På nettet blir du fort mer populær om du allerede er en populær person i vennekretsen. Kretsen er stor, den kan bli grenseløs stor.

Men dessverre - det samme gjelder om du ikke er en av de populære, det forsterkes, det når ut til enda flere. Ryktet om popularitet stoppes ikke når det er digitalt. Det har en tendens til å eskalere raskt.

Skal vi ikke vende blikket mot vennskapet og jevnaldringers betydning både for tonen og ordbruken i de digitale samtalene? Foreldre og skole må begynne å spørre «Hvordan hadde du det på internettet i dag?» Spørsmålet om hvordan det var i gymtimen eller i mattetimen er mer vanlig – enn så lenge.  Er det slik at de som vinner i nettkommunikasjonen er de som får flest likes og flest følgere?

«Å mobbe alminnelig»

….er et uttrykk som blir brukt av unge i en undersøkelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Da handler det ikke om nettet og det som skjer i sosiale medier. Elevene som blir spurt her om opplevelser med digital mobbing sier alle at det er en stor forskjell å si noe stygt til noen som du ser fysisk, sammenlignet med å skrive det på nettet. Man stopper ikke når det er digitalt. Det går ut over konsentrasjonen å motta ubehagelige beskjeder og det tar fra deg glede og motivasjon – «det fyller livet» som det står i den danske undersøkelsen. Elevene selv har derfor laget 5 tips til foreldre og 5 tips til skolen fordelt på to plakater som heter henholdsvis: Psst, mor og far og Kære skole. Vær en god rollemodell er ett av de klare rådene de gir voksengenerasjonen. Men også at vi må akseptere det faktum at en stor del av barn og unges liv foregår på nettet. De kan ikke bare «slå av» mobilen eller slette app’en.

Hva skiller digital mobbing fra annen mobbing?

I følge DCUM er det flg. punkt: 

  • Anonymitet – det skaper ekstra usikkerhet når avsender er ukjent
  • Stopper ikke – den er ikke mulig å unnslippe, den er både på skolen og i fritiden
  • Eksponering – mobbingen foregår på et «offentlig» og åpent sted, alle kan se det
  • Flytende roller – det er vanskelig å finne ut hvem som mobber og hvem som blir mobbet, det dreier seg ofte om de samme

Misforståelser oppstår

Mange digitale konflikter oppstår på grunn av misforståelser. Barn og unges skrivespråkbruk er kanskje ikke fullt ut forståelig for brukeren – når kroppsspråk, tonefall og mimikk mangler, forstår de da hvordan det virker? Smileys brukes såklart, ingen er flinkere enn de unge til å da ibruk emoticons. Det er med til å tydeliggjøre at de mener å tulle, tøyse eller småerte.

Det som er på skrift er også ekte - det kan være vanskelig å forstå for barn og unge.  Og da er vi i et landskap der misforståelsene ligger rett rundt hjørnet. Det gjelder saktens for oss voksne også. Så hvordan skal en skrive til hverandre online? Både skolen og foreldrene bør få bistand til å bli bedre på dette feltet. Kurs i webetikk og kommunikasjon på nettet er et behov.

Er det på tide å tenke på digital trivsel?

Digital mobbing forskes det på. Vi vil finne ut hvordan det virker, hva det er som gjør at noen føler seg fri til å skrive krenkende til sine medmennesker og hvordan det kan stoppes. Vi forsøker å henge med i utviklingen på feltet. Digital mobbing påvirker i stor grad barn og unges trivsel. Anonyme avsendere av sms har en virkning som er mye dypere enn man kan tro. Digitale konflikter tar både oppmerksomheten og tid.

Er det digital mobbing blant elever i en klasse vil det influere på hele stemningen i klassen, allianser og grupper oppstår. Og kanskje en generell utrygghet fordi man ikke vet hvem som blir neste «offer».

En rapport, basert på en analyse av retningslinjer fra 27 land i Europa om tiltak mot digital mobbing (pdf), etterlyser blant annet flere tiltak i når det gjelder å fjerne digital mobbing.

Basert på den samme rapporten kan du finne anbefalinger i arbeidet med sosiale medier rettet til foreldre, skoler og medelever.