MENY

Ekspertene er enige: Å lese for barn er viktig

Du har nok hørt at det er viktig at foreldre leser for sine barn, men du har kanskje ikke hørt veldig mye om hvorfor det er så viktig.

Far leser for to sønner. Foto: iStock. Når foreldre leser høyt for barna sine, er det positivt både for barnas språkutvikling og for relasjonen mellom voksne og barn, skriver Natalia Kucirkova i denne bloggposten. Foto: iStock.

Det var nettopp dette som ble diskutert da ekspert på temaet, Barry Zuckerman besøkte Universitetet i Stavanger (UiS) i mai. Professor Zuckerman er utdannet barnelege, og har skrevet over 250 vitenskapelige publikasjoner. Besøket hans var et samarbeidsintiativ mellom Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og FILIORIUM ved UiS.

I det åpne foredraget understreket professor Zuckerman at boklesing er den beste måten barn lærer om bokstaver, språk og lesekonvensjoner. Dette er viktige byggeklosser for å gjøre det bra på skolen. Når foreldre leser sammen med barna sine, skjerper det fokuset og oppmerksomheten deres og det kan også bedre hukommelsen. Dette er viktig for barns språkutvikling. Dessuten utvikler boklesing forholdet og påvirker åpenheten mellom foreldre og barn, og gir samtidig en positiv opplevelse. Det handler altså ikke bare om språkfordeler, men også at foreldre og barn blir bedre kjent og har det kjekt sammen.

Foreldre og barn kan så klart snakke sammen og ha en fin tid sammen uten bøker også. Daglige samtaler – spesielt de som skjer etter skolen og under måltidene – er i barnehageforskning kjent for å være viktige bidragsytere når det kommer til barns språklige og sosiale utvikling. Likevel, boklesing fører til flere diskusjoner mellom foreldre og barn. Hvis foreldre og barn leser en historie sammen, vil historien ta dem med på en reise inn i fiksjonens verden og rett inn i livet til en hovedfigur, samtidig som de mimrer og utvikler fantasien. I tillegg vil en god bok kunne introdusere barna til en mer kompleks grammatikk og et rikere språkforråd, som ikke nødvendigvis er til stede under daglige samtaler.

Professor Zuckerman forklarer i denne videoen hvordan bøker fungerer for ulike aldersgrupper. Foreldre må velge bøker som samsvarer med barnas interesser og ferdigheter. Det er så klart ikke alle familier som kan eller vil lese for barna sine. For de familiene som ikke har bøker eller ikke er kjent med fordelene med boklesing, finnes det organisasjoner som gir bøker til barn gratis. Av og til viser også frivillige hvordan man kan lese for barn, og deler ut flyveblad og annen informasjon og veiledning.

Zuckerman grunnla et slikt program kalt «Reach out and Read», som ble lansert som en ideell organisasjon i 1989, og som har vokst til å bli en nasjonal organisasjon som i skrivende stund når ut til 4,7 millioner barn i USA – halvparten fra lavinntektsfamilier. «Reach out and Read» gir gratis bøker og råd til amerikanske foreldre om det å lese for sine små barn. Det er personer i helsevesenet som gir bøkene til foreldrene.

Flere evalueringsstudier av “Reach out and Read”-programmet, viser at foreldre leser mer til barna sine og har i større grad positive holdninger i forhold til høytlesing. I tillegg viser studiene at flere av barna som deltar i «Reach out and Read» opplever økt språkutvikling sammenlignet med barna som ikke deltar i programmet.

I Norge finnes det ikke et tilsvarende program ennå, men Foreningen !les planlegger et større pilotprosjekt i Oslo. Strand kommune er også i gang med et tilsvarende prosjekt. I april organiserte Foreningen !les en konferanse for å vurdere alternativene som er prøvd ut i andre land. For eksempel har Sverige og Finland allerede slike programmer, og ulike pilotprosjekter har blitt utført i Norge også. Jeg var invitert for å holde et keynote-foredrag om å gi bøker til familier med ulike kulturelle bakgrunner, som du kan se en video om her. Beskjeden er klar: lesing for barn betyr mye for deres helseutvikling - og jo tidligere foreldrene begynner, jo bedre. Foreldre og barn trenger et bredt utvalg av bøker både når det kommer til ulikt format og innhold. Nøkkelen er å ha en rolig stund sammen, det beriker både foreldre og barns liv.

 

Oversatt fra engelsk av Maria Gilje Strand.