MENY

Elevmedvirkning i skoleutvikling

Hvordan få til elevmedvirkning i arbeidet mot mobbing? Nina Grini har besøkt Presterød ungdomsskole i Tønsberg, som har hatt en flott start på dette viktige arbeidet.

Elevrepresentant i arbeidsgruppa, Hanna Lunne, veileder Hanne Jahnsen, elevrådsleder Iril Bergan og rektor Steinar Strand Jensen. Elevrepresentant i arbeidsgruppa, Hanna Lunne (fra venstre), veileder Hanne Jahnsen, elevrådsleder Iril Bergan og rektor Steinar Strand Jensen.

«Det krever en hel landsby for å oppdra et barn,» sier et afrikansk ordtak. Det krever en hel landsby i innsatsen for å sørge for at færre opplever mobbing og andre former for krenkelser. I forrige uke var jeg med til «landsbyen» Presterød ungdomsskole i Tønsberg kommune. Hva mener jeg med «landsbyen» her, tenker du kanskje? Jeg mener skolen, alle ansatte der, elevene og deres foreldre.

Jeg deltok sammen med kollegaen min, Hanne Jahnsen, først og fremst fordi jeg skal ta over som veileder på skolen, men også for å se på hvordan hun, som veileder i Læringsmiljøprosjektet – skole, sammen med skolen hadde løst utfordringen med å få til elevmedvirkning og å vekke foreldreinteresse for prosjektet.

I arbeidsgruppa til prosjektet, der både elever og foreldre er representert, hadde jeg tidligere observert en god dialog:

Rektor: «Hvordan få elevene involvert i prosjektet og få dem til å tenke at det er viktig?»
Elevene: «Det må jo være relevant for oss da, relevant for det vi er opptatt av!»

Veileder Hanne: «Hvordan få flest mulig foreldre til å vise interesse for prosjektet
Foreldre: «Vi er opptatt av barna våre og hvordan de har det».

Svarene fra elevene og foreldrene førte til at FAU inviterte foreldre til en foreldrekveld der elevene selv presenterte hvordan de har det – på nett. De inviterte også veileder Hanne fra Læringsmiljøsenteret med ønske om at hun skulle si noe om hva forskningen sier om det samme temaet.

Elevene, Hanna og Iril, og Hanne planla (se video) og gjennomførte en felles forelesning for foreldrene. Slik skapte de et møte mellom to ekspertgrupper. Elevene på den ene siden, med sin erfaringskunnskap, og veilederen fra Læringsmiljøsenteret på den andre siden, med forskningsbasert kunnskap.

Forelesningen denne kvelden hadde tittel "Elevenes bruk av sosiale medier og hva foreldre kan gjøre for å redusere risikoen for uønskede hendelser på nett".

Elevene satte fokus på hvordan de har det «der ute» og hvilke sosiale medier de er på. De testet foreldrenes kunnskaper om temaet ved å gi dem quiz de hadde laget i programmet Kahoot!  

Som observatør var det morsomt å se hvordan mammaer og pappaer fniste og lo, da de møtte begreper de ikke hadde anelse om hva betydde. Samtidig så jeg at flere nikket mer alvorlig og forståelsesfullt, da Hanna og Iril tydelig formidlet at "Det er viktig at foreldre bryr dere. Spør, men ikke kontroller…". Det var helt i overensstemmelse med hva Hanne fra Læringsmiljøsenteret fortalte at forskere ønsker å formidle til foreldre.

Elevmedvirkning sto sentralt på Presterød ungdomsskole denne kvelden. Jeg frydet meg over en reel elevmedvirkningsopplevelse, særlig fordi jeg skal jobbe videre som veileder i Læringsmiljøprosjeket på denne skolen. Kvelden var et flott eksempel på hvordan elever, foreldre, skole og veileder kan samarbeide for et mobbefritt læringsmiljø, som er et av hovedmålene med Læringsmiljøprosjektet. Foreldrene var imponerte over elevrepresentantene Hanna og Iril. Og, som bildet viser, rektor var utrolig stolt!