MENY

Et positivt klima skapes gjennom vennlige blikk og tilstedeværelse

Barn har behov for et positivt klima – hjemme, i barnehagene, nå og når de åpner igjen for alle barn.

Mor og datter ser hverandre smilende inn i ansiktet. Foto: Getty Images. Å ha blikk-kontakt med barnet og å glede seg sammen med det, er med på å fremme et positivt klima, skriver Ellen Elvethon og Ingrid Midteide Løkken i denne bloggposten. Foto: Getty Images.

Vi har som kollegaer ved Læringsmiljøsenteret vært en del på skogsturer i disse dagene med unntakstilstand i verden. Her har vi hatt faglige samtaler, samtaler om dagens nyheter og om andre temaer som vi er opptatt av.

På våre turer i skogen har vi møtt mange forskjellige mennesker, antakelig flere enn vanlig, noe som sannsynligvis skyldes dagene med korona. Det som har vært spesielt fint å følge med på er hvordan menneskene i skogen syntes å ha blitt mer oppmerksomme på hverandre. Til tross for at det har vært en god meter imellom oss, kanskje til og med to, har blikkene vært nære, nå mer enn før. Vi har vekslet noen ord og opplevd små øyeblikk av fellesskap i møtene i skogen.

I etterkant har vi tenkt på den betydningen blikket og tilstedeværelse har for å skape et positivt klima, og hvor god følelse dette gir oss, spesielt når verden rundt er i unntakstilstand.

Det er spesielt viktig å skape et positivt klima for de barna som nå er hjemme med foreldre, i barnehager med begrenset tilbud og når alle starter opp igjen i barnegruppene. Hva er et positivt klima og hvordan kan vi legge til rette for dette hjemme og i barnehagen?

Tilrettelegging av et positivt klima i barnehagen og hjemme

Et positivt klima er en del av et teoretisk rammeverk som Pianta, Hamre og Allen i en artikkel fra 2012 kalte Teaching Through Interactions (TTI). Det handler om relasjonen mellom voksne og barn – fra de yngste i barnehagen til videregående skole.

Interaksjonskvalitet blir delt inn i tre hovedområder: Emosjonelle støtte, organisering og læringsstøtte. Emosjonell støtter er igjen delt opp i tre underpunkter: positivt klima, sensitivitet og ta barnets perspektiv. Det er positivt klima vi vil understreke betydningen av nå.

Klima kan beskrives som et positivt og negativt klima. Positivt klima består av varme og omsorgsfulle relasjoner mellom de voksne og barn som gleder seg over å være sammen. Negativt klima kan bestå av sinne, krangling og krenkelser i relasjonen mellom den voksne og barnet.

På en av turene våre møtte vi barnehagebarn sammen med sine foreldre. På en benk ved et lite tjern satt to foreldre på en benk og pratet sammen. To av barna lekte rundt dem. Vi løp forbi med to hunder, og det ene barnet tok begge hendene til kinnet og sa: «Hva er det jeg ser? Hunder!» Det å se barna være tilstede og skape et positivt klima er å:

  • lytte til barnet
  • bekrefte følelsene barna har
  • glede seg sammen med det
  • være fysisk nær
  • sette seg på huk ved siden av barnet
  • dele opplevelsen og vise interesse for barnas oppdagelser og aktiviteter
  • ha felles oppmerksomhet mot hundene
  • sikre blikk-kontakt med barnet og si: «Oj, så du to hunder»
  • vise at man setter pris på å være sammen med barnet gjennom smil, latter og positive kommentarer.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan en kan sikre et positivt klima hjemme og i barnehagen.

De særskilt sårbare barna

Alle barn har behov for å være i et miljø som kjennetegnes av et positivt klima, men spesielt viktig er det for barn som har særskilte sårbarheter.

Boken Det usynlige barnet av Tove Jansson minner oss også på betydningen av et varmt blikk og vennlige ord. Ninni er en jente som har vokst opp i et miljø kjennetegnet av et negativt klima og hun trekker seg inn i seg selv og blir på en måte helt usynlig. Det som reddet henne var mummimammas evne til å møte Ninni med et vennlig blikk og omsorg, og sakte men sikkert ble hun synlig igjen for andre og for seg selv.

Det å bli synlig er det vi opplever at menneskene i skogen har blitt for hverandre igjen. Synlige og nære gjennom vennlige blikk og ord og gjennom å sikre nødvendig avstand til sine medmennesker.

Se gjerne på filmen De gode relasjonene – om læringsmiljøet i barnehagen – å se etter kjennetegn på positivt klima. Her er det mange gode rollemodeller.