MENY

Første skoledag i Sulis

Jeg har blitt venn med nesten alle, sier en elev på skolen i Sulitjelma – en skole som har fått doblet elevtallet på grunn av de mange flyktningene.

Hør innslaget på NRK nyhetssending på P2 fra 25. januar. (Første skoledag i Sulis, innslag nr. 28)

– Æ bruka å fær dit kvær dag! Svarer hun videre når den voksne spør om hun har vært og besøkt de nye vennene sine som bor på asylmottaket. Skolen i Sulis er ett av mange eksempler på at det fungerer å få mange nye elever på skolen på en gang. Språk læres og vennskap etableres. Denne skolen har ikke vennskapsklasse for barna med flyktningbakgrunn, men de mener elevene skal få delta i sin vanlige klasse fra dag en. Det er norsk språk i egen gruppe de første timene på dagen, men etter matfri er det inkludering som gjelder.

Lærere og rektorer har spørsmål til hvordan organisere og hvordan ta imot de nyankomne til landet. Læringsmiljøsenteret har laget 4 inngangsartikler vi mener kan være nyttige som kunnskapsgrunnlag.

  1. En artikkel  handler om hvorfor det å forberede seg på å ta imot flyktningbarn til sin egen barnehage og skole er viktig
  2. En artikkel  presenterer forslag til hvordan et samlet kollegium kan forberede seg i fellesskap
  3. En artikkel tar for seg kunnskap om traumer og posttraumatisk stressyndrom hos barn og unge med flyktningbakgrunn
  4. En artikkel har konkrete og praktiske tips og ideer til hvordan lærere og ansatte i barnehager og skoler kan bidra i inkluderingsarbeidet og bygge relasjoner med hvert enkelt barn

Mange skoler og barnehager har allerede gjort seg erfaringer med å møte barn og unge med flyktningbakgrunn. Det finnes allerede god praksis vi kan dele. Utdanningsdirektoratet og NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) har begge gode nettsider med dette temaet. Her er det mye å hente for både barnehager og skoler. Og så er det å håpe at lokalavisene viser slike positive erfaringer og på den måten sprer gode forventninger til at det skal gå bra. Lillehammer Byavis  formidlet på første side glad velkomst for 22 barn til Solvang skole i Øyer med forventninger til lek og læring for de nye.

Den anerkjente statsviteren Robert Putnan besøkte Norge og Universitetet i Oslo i høst, samtidig som mange kom til landet vårt etter en farefull flukt.  Han stilte det krevende spørsmålet: Hva må til for at vi skal tenke på alle som lever i Norge som våre unger?

Vi kan begynne med å ønske velkommen til barnehagen og skolen. Her finnes venner og muligheter for å lære, og for å oppleve normalitet. Våre unger.