MENY

Hvordan står det til med helsa?

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, som i år har temaet «Vær raus», så tenker jeg på farfar. Farfar var raus, eller var han kanskje robust? Han kunne prate med folk om helsa – også den psykiske delen.

Bestefar og barnebarn leier hverandre. Foto: iStock. "Det er rart. Psykisk helse har liksom fått litt dårlig klang til tross for at den faktisk kan være skikkelig bra," skriver Nina Grini. Hun har lært mye om psykisk helse av farfaren sin.

Ein farfar i livet skull’ alle ha
Ein goffa å springe ned til
som alltid har lyst på ein kaffikopp
og til å kaste bort tid på ein liten kropp

Det synger Odd Nordstoga. Min farfar kasta bort tid, på meg og på folk han møtte. Med dagens begreper var han kanskje sosial kompetent eller relasjonskompetent?

– Hvordan står det til med helsa? Min farfar sa alltid det når han møtte kjentfolk. Han var en robust mann og kunne møte svaret, enten det var positivt eller negativt, om det gjaldt folks fysiske- eller psykiske helse. Kanskje var det livslang læring som hadde gjort ham slik? Kanskje robustheten kom ut fra mange år med egen utfordrende fysiske helse? Han hadde diabetes type 1. Er det noe diabetikere vet, så er det at den fysiske kroppen og psyken henger sammen. Diabetikere lærer slikt, når de måler blodsukkeret i stressituasjoner for eksempel.

Farfar hadde en fantastisk evne til å prate med folk om det som var vanskelig, om sykdom, om døden, om tornene i livet. Hva kalles det egentlig når man er god til slikt? Sosial kompetanse? Kanskje.  Eller å ha gode ferdigheter i kommunikasjon om den vanskelige delen av psykiske helse?

Helsedirektoratet skriver i rapporten Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet (pdf):

"... i teorien forstås psykisk helse som et nøytralt begrep, omtrent som helse, der vi kan spesifisere med adjektiver som god eller dårlig. I dagligtale brukes imidlertid psykisk helse ofte i betydningen psykiske plager og lidelser. For eksempel blir psykisk helse oftere omtalt som en utfordring enn som en ressurs. Denne anvendelsen og forståelsen av begrepet psykisk helse står i kontrast til de offisielle definisjonene, for eksempel WHOs definisjon av psykisk helse".

Det er rart. Psykisk helse har liksom fått litt dårlig klang til tross for at den faktisk kan være skikkelig bra. Det er også sånn at de menneskene som klarer å prate om den, når den er dårlig, enten blir sett på som særlig sosialt kompetente eller litt utenom det vanlige, slik som min farfar.

Farfar var opptatt av sin egen fysiske helse. Han tok et brevkurs i yoga allerede i 1959, og praktiserte det hele livet, selv uten bein de siste åra av livet. Han gjennomførte sin yoga og sin mindfullness hver morgen. I tillegg tok han lange sykkelturer der han møtte folk, stanset og spurte: – Hvordan står det til med helsa? Han mente hele helsa!

Nå, endelig, tar også skolen hele helsa på alvor. Mange lærere har hatt fokus på det i årevis allerede, men nå gjøres det altså sort-på-hvitt i den nye overordnede delen av læreplanen (pdf). Etter 170 år med gymnastikk i skolen, settes psykisk helse inn i lovverket. Under "Prinsipper for læring, utvikling og danning", står det: "Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg."

Men hva er det da som kan fremme elevenes psykiske helse, som skal kunne gjøre elevene ansvarlige og robuste til å ta ansvarlige livsvalg? Jeg tror farfars robusthet eller raushet, som i hans sosiale kompetanse eller særlige ferdigheter i relasjonskompetanse, var bra. Han fikk folk til å snakke om sin psykisk helse, både den gode og den mindre gode. Å lære seg det kan komme godt med. Rapporten jeg refererer til over skiller mellom psykisk helse, psykiske helseplager og psykiske lidelser. Bare å bli bevisst på forskjellen mellom disse tre begrepene vil være et løft for elevene, foreldrene og skolen.

Men kanskje kunne også farfars yogaøvelser og mindfulness komme med? Noen skoler har allerede startet utprøvingen. Vi bidrar via et pågående forskningsprosjekt som heter Robust.

Gratulerer med Verdensdagen for psykisk helse! Vær raus. Gjør som Odd Nordstogas farfar: Kast bort litt tid på en kropp i dag.