MENY

Mobbing – ikke aktuelt i barnehagen?

Forklarer du erting i barnehagen med at barn som blir ekskludert ofte er litt «annerledes»? Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan små barn bevisst fryse ut andre små barn? Det kan virke som om forskningen om dette lever et liv litt unna de mange meningene om fenomenet når det gjelder barnehagen.

Forskning slår fast at små barn kan ekskludere andre fra aktiviteter og lek, og at de også forstår at disse handlingene kan såre andre. Slike funn har vi vondt for å godta, det må være derfor debatten til stadighet dukker opp.

I nr 4/2014 av tidsskriftet Barnehagefolk skriver  Mai Brit Helgesen fra Universitetet i Tromsø blant annet om den danske mobbeforskeren Dorte Marie Søndergaard, som forstår mobbing som sosiale prosesser, og som vil ha fokus på gruppen barna er med i. Mai Brit Helgesen har også vært redaktør for en bok jeg vil tipse om, en bok som vil kna litt på definisjonene av mobbing:

«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen» (Erling Roland)

Boken står ikke i motsetning til forskningen og definisjonen, men vektlegger å se på hvordan grupper fungerer, hvordan gruppekulturer blir til og hva som skjer i gruppeprosesser framfor å fokusere på enkeltbarns karaktertrekk og mangler. Når mobbing i barnehagen skjer blir det viktig å  involvere  flere enn den som mobber og den som blir mobbet, det vesentlige er å se på hele gruppa disse er en del av. Da kan mye skje mener forfatterne av boken. Redaktøren har selv skrevet flere av kapitlene i boken, og med seg har hun Ingrid Lund, Ditte Dalum Christofferesen, Kit Stender Petersen og Marit Økland Kristensen. Les innholdsfortegnelsen og bli nysgjerrig (pdf).

De mange artiklene har et felles mål, de vil nå  fram til de som arbeider i barnehagen og til foreldre som ønsker å lese om fenomenet og gi beskjeden:  Ved å flytte fokus fra det enkelte barnet som bærer av et problem og istedenfor rette blikket mot de sammenhengene barnet befinner seg i kan vi bedre både forstå og handle.

Les om Dorte Marie Søndergaard ved Aarhus Universitet.