MENY
 • Ferietid = mobbefri

  Blogginnlegg av  Grete Sørensen Vaaland  |  16.12.2019

  Jula ringes inn ganske snart, og mange av oss glir inn i modusen «lys og varme, snill og fredelig».

 • Stemmer det at voksne krenker elever?

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  10.09.2018

  Hver dag strømmer tusenvis av elever, lærere og andre voksne til sin felles arbeidsplass på skolen. Gjennom en dag, en uke, et skoleår er det svært mange møter mellom voksne og barn. Det virker nærmest utenkelig at barn og unge kan bli krenket, trakassert eller mobbet av noen som jobber på skolen. Det er jo de som skal passe på dem.

 • Mobbing og krenkelser er et samfunnsproblem

  Blogginnlegg av  Elin Nesvoll Vangsnes    |  27.02.2018

  Det er mye snakk om skolens plikt til å stoppe mobbing. Det er riktig og viktig, men mobbing er ikke bare et problem i skolen. Det er et samfunnsproblem.

 • Mobbefritt skolemiljø – voksnes ansvar

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  21.09.2017

  Tall fra Elevundersøkelsen de siste årene viser at omfanget av mobbing vedvarer i skolen. Om lag 50 000 barn og unge grudde seg for å gå på skolen i fjor. Det utgjør 1-2 elever i hver klasse. Hvordan er det med disse elevene nå?

 • Har du et trygt og godt skolemiljø?

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  04.08.2017

  Endringene i Opplæringsloven kapittel 9a, som trådde i kraft 1. august 2017, diskuteres. Er de til elevenes beste eller blir elevens rettigheter svekket?

 • Psykososialt team på skolen er en god ide

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  27.06.2017

  En ny rapport foreslår at skoler bør opprette ressursteam som kan følge opp barn som har vært utsatt for mobbing. Teamene kan også jobbe med et inkluderende læringsmiljø.

 • Elevmedvirkning i skoleutvikling

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  29.03.2017

  Hvordan få til elevmedvirkning i arbeidet mot mobbing? Nina Grini har besøkt Presterød ungdomsskole i Tønsberg, som har hatt en flott start på dette viktige arbeidet.

 • Adams historie

  Blogginnlegg av  Lene Vestad  |  09.03.2017

  Adam skal snart begynne på skolen. Atferden hans forteller at han ikke har det godt. Hvordan kan de voksne i barnehagen bidra til at Adam opplever å mestre gode samspill med de andre barna?

 • Observasjon av samspill som aktivitetsplikt i skolen

  Blogginnlegg av  Tove Flack  |  01.03.2017

  Den dagen alle lærere jevnlig bruker tid på observasjon av samspill, tror jeg mobbetallene går ned.

 • Vi kjenner ikke tålegrensen til et barn

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  17.01.2017

  En sekk med stein hjalp en skoleklasse å forstå noe viktig om hvordan de kan hjelpe hverandre eller gjøre skoledagen vanskeligere å komme gjennom.

 • 10 råd til skolen om digital mobbing

  Blogginnlegg av  Hanne Jahnsen  |  29.11.2016

  Her får du råd om å forebygge og redusere digital mobbing og krenkelser. Men først: Hvorfor er det viktig at ansatte i skolen involverer seg i elevenes nettbruk? Og er det sant at straff som forbud mot bruk av nett i skolen ikke hjelper?

 • Digital trivsel

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  04.05.2016

  På nettet blir du fort mer populær om du allerede er en populær person i vennekretsen. Kretsen er stor, den kan bli grenseløs stor.

 • Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing

  Blogginnlegg av  Sigrun Ertesvåg  |  18.04.2016

  For ei tid tilbake gjennomgjekk eg ein operasjon. Kvar einaste dag etterpå har eg vore takksam for at kirurgen ikkje hadde metodefridom, men gjennomførte inngrepet med utgangspunkt i den fremste forskinga på feltet.

 • Kapittel 9a i opplæringsloven foreslås endret

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  20.03.2015

  Hvor lang tid tar det før endringer i lovverket nedfeller seg i profesjonell praksis, eller hos folk flest for den saks skyld?

 • Mobbing – ikke aktuelt i barnehagen?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  19.01.2015

  Forklarer du erting i barnehagen med at barn som blir ekskludert ofte er litt «annerledes»? Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan små barn bevisst fryse ut andre små barn? Det kan virke som om forskningen om dette lever et liv litt unna de mange meningene om fenomenet når det gjelder barnehagen.