MENY

Nullutslippsskole

Nullutslippsskole – hva er det? En skole som ikke lar unge mennesker droppe ut av skolen? Eller et fengsel? Uansett et konstruert og kanskje morsomt ord på et alvorlig samfunnsproblem.

Oktober er en måned hvor noen elever slutter etter å ha møtt skolen og funnet at de har blitt satt til å strekke seg etter noe uoppnålig. I halvannen måned har de holdt ut. Kunnskapssenter for utdanning har nylig gjennomgått internasjonal og nasjonal forskning på feltet og i sin kunnskapsoppsummering: Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt gitt  begrunnelser, argumenter og råd til en jobb å gjøre for å skape en slik nullutslippsskole.

Elever som slutter skolen etter kort tid i videregående har i mange tilfeller for svakt faglig grunnlag med seg fra ungdomsskolen mener  Eifred Markussen fra forskningsinstituttet NIFU. Elever med svakt faglig grunnlag fra ungdomsskolen har høyere sannsynlighet for ikke å fullføre videregående enn de som er faglig sterke. Ikke noe uventet funn kanskje, men når vi vet at tre av ti som starter i videregående ikke fullfører på landsbasis, så varsler det krav til ungdomstrinnet om å øke kvaliteten på læringsarbeidet sitt.  – Det kan argumenteres for at den viktigste kampen for bedre gjennomføring i videregående, må føres i barnehagen, barneskolen og i ungdomsskolen, sier Markussen.

Men unge dropper ut av skolen av ulike årsaker. Aftenposten hadde 18. august en liste grovt delt inn i 4 punkt som begrunnelser:

  • Elever dropper ut av skolen fordi de har for svakt faglig grunnlag
  • Elever dropper ut av skolen fordi de mangler skoleengasjement
  • Elever dropper ut av skolen fordi de ikke får læreplass
  • Elever dropper ut av skolen fordi de sliter med livet utenfor skolen

I oktober 2013 lanserte Nordisk Ministerråd en nordisk kunnskapsbank, som samler konkrete verktøy, metoder og gode eksempler på hvordan skolene selv kan motvirke frafall. Vi kan sporadisk lese om  prosjekter og initiativer som fokuserer på å forebygge frafall,  ofte presenteres slike prosjekter som suksessprosjekt, men  forblir ofte «lokale hemmeligheter» i stedet for å bli spredt og fungere som inspirasjon for andre. Denne nordiske kunnskapsbanken samler slike prosjekt i kunnskapsbanken.org/.

Referanser:

Markussen, Eifred (2011). Frafall i videregående opplæring – i Norge og andre land.  Bedre Skole.

Markussen, Eifred (2010). Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden. Nordisk ministerråd.

Lillejord, S., Halvorsrud, K., Ruud, E., Morgan, K., Freyr, T., Fischer-Griffiths, P., Eikeland, O. J., Hauge, T. E., Homme, A. D., & Manger, T. (2015). Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.