MENY

Selvaktelse og julelenker i desember

Barns læring og utvikling skjer i barnehagen gjennom deltakelse i sosiale fellesskap sammen med andre barn og personalet i barnehagen gjennom hele året.

To blide småjenter triller en diger snøball. Foto: iStock. Å lage snømann sammen kan være en fin desemberaktivitet i barnehagen, mener Ingrid Midteide Løkken. Hun ønsker mer lek og samspill og mindre stress i førjulstida. Foto: iStock.

Desember kan være en av de fineste månedene å jobbe i barnehagen. Årsaken til at jeg skriver kan, er at det kommer an på hvordan personalet legger opp dagene. Jeg husker ennå den første julen jeg jobbet i barnehagen. Vi som jobbet på avdelingen satt oss ned og planla hva vi skulle tilby barna og hva vi ønsket at barna skulle oppleve. Desember kan være en travel måned hvor mye skal skje både hjemme og i barnehagen, hvor det er mye som skal være i orden før julen setter inn. Vi ønsket å tilby barna gode opplevelser og et godt samspill med oss og med de andre barna. Dermed ble det bestemt at vi ikke skulle følge tradisjonen hvor barn skal ha med tre selvlagde julegaver hjem. Vi ville tilby juleaktiviteter med fokus på prosessen, og om de fikk noe med seg hjem var det helt i orden. Hovedmålet var å sette av tid til deltakelse i lek og samspill. Hva gjorde vi så denne desembermåneden? Vi lekte og gledet oss sammen, vi trøstet og hjalp hverandre, lo sammen, gledet oss over snøfnuggene som falt, lagde snømann og besøkte de som bodde på eldrehjemmet. Vi bakte også pepperkaker, smakte på pepperkakedeig og lagde så lange julelenker at de strakk seg helt fra fellesrommet, gjennom hele avdelingen og inn på badet. Vi gledet oss sammen, i livlige, undrende og spontane samspill hvor både barna og vi som jobbet der hadde det veldig gøy.

Læringsmiljøsenteret har i disse dager arrangert Læringsmiljøkonferansen hvor foredragsholderne løftet frem perspektiver på medborgerskap og livsmestring. Mye av det som ble trukket frem av betydning for barns utvikling var å skape kvalitet i relasjonene gjennom tilstedeværelse, å se barnas behov, være åpen og forsøke å forstå atferd og følelsesuttrykk. Det å skape inkluderende fellesskap for alle barn i lek og samspill ble løftet frem. Videre det å anerkjenne og møte andres følelser, og betydningen av å knytte bånd mellom mennesker som sentralt for hverdagslykke (Størksen et al, 2018).

Noe av det jeg la vekt på i mitt bidrag på konferansen var at relasjonene skal bygge opp selvaktelse hos barn. Selvaktelse handler om menneskers opplevelse av å ha en verdi, og at de opplever å være ok i en verden med andre. Selvaktelse dannes gjennom kjærlig omsorg og at omsorgspersonene møter barnas følelsesmessige behov. Det er helt seltralt for utvikling av deres selvaktelse at barn i barnehagealder får være sammen i daglige aktiviteter med verdsettende omsorgspersoner. Denne verdsettingen kommer til uttrykk i måten vi er sammen på og handler om følelser (Schibbye 2002). Anna Kåver (2010) legger også vekt på følelsenes betydning i møter mellom mennesker, og hun hevder at følelsene er limet i relasjonene. Vi kan overføre dette til å si at følelsene kan være som limet i julelenkene som strekker seg rundt om i barnehagene. Så, la dette limet av følelser binde sammen menneskene på avdelingene i barnehagene. Ved å legge vekt på å skape kvalitet i relasjoner, dele følelser og la verdsettelse og selvaktelse prege desember. Akkurat som jeg kan huske vi gjorde min første desember med mine kollegaer i barnehagen.

Med ønske om en fin desembermåned til alle ansatte i norske barnehager. La medborgerskap og livsmestring gjenspeiles i barnehagens praksis ved å bygge selvaktelse hos barna, og hos hverandre som kollegaer.

Referanser

Kåver, A. (2010). Himmel og helvete og alt imellom. Oslo: Gyldendal.

Schibbye, A. –L.L. (2002). En dialektisk relasjonsforståelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Størksen i Størksen (red). (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.