MENY

Skal du pynte klasserommet til jul?

Det du henger opp på veggene i klasserommet kan påvirke elevenes læring. Overdekorerte rom bombarderer elevene med for mye visuell informasjon, forstyrrer deres hukommelse og muligheter for å fokusere. Mens rom som følger rådene under har motsatt effekt. Nå er det forsket på!

Forskerne bak en av studiene, psykologene Pedro Rodrigues og Josefa Pandeirada spør om noen klasserom kan bli for «sanserike», og dermed forstyrre læringen i stedet for å stimulere til læring. Dette er en studie som undersøker forholdet mellom klasserommets miljø og elevenes eksekutive funksjoner, det vil si elevens evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd.

Elever med messinginstrumenter på en engelsk skole. På vegger og på døra er det masse bilder. Foto: Kirsti Tveitereid. For noen år siden besøkte jeg sammen med kollegaer noen skoler i England. Vi var begeistret over klasserommenes utseende, de var dekorert med elevarbeid, med farger og foto og mye mer. Vi snakket om at norske klasserom kunne godt ha hatt litt mer av det samme. Men til slutt, etter tre dager i forskjellige skolers interiør, måtte vi spørre oss selv – var det rett og slett «too much» å kikke på, å lese, å finne ut av, var det for mange farger og for mye visuell forstyrrelse?

Men så har jeg vært i klasserom som har tomme vegger, ett og annet bilde er hengt opp, noen få elevarbeider og ellers nakent, kaldt og litt rotete. Og mange steder blir utstillinger hengende for lenge, noen ganger mange år. Klasserom er så forskjellige, det kan vi nok være enige om. Det å lage fine utstillinger i klasserommet kan være en lidenskap og stor interesse for noen lærere, mens andre ikke har sans for det i det hele tatt.  Mange elever synes heller ikke å legge merke til hvordan klasserommet ser ut. En voksen kan klare å stenge ute de visuelle inntrykkene, mens et barns hjerne ikke alltid klarer å ignorere at veggene er fulle av bilder og informasjon.

For å forstå og å finne ut hvordan klasserommets vegger påvirker læring studerte forskerne 64 elever mellom 8 og 12 år, ga de konsentrasjons- og hukommelsesøvelser, delte de i to grupper, og så ble de plassert i to rom. Det ene rommet var dekket av bilder, fotos av vanlige ting som biler, musikkinstrumenter og trær m.m.. Veggene hos den andre gruppen var uten dekorasjoner, de var helt uten noe på veggene. 

Elevene fikk 4 oppgaver som skulle teste dere hukommelsesevne og oppmerksomhet. På alle fire testene gjorde elevene i det overdekorerte rommet det tydelig dårligere enn elevene i det ikke-dekorerte rommet. Forskerne konkluderer med at det kan se ut som om for mye visuell stimulering kan forstyrre oppmerksomheten.

Klasserom skal være engasjerende, ikke distraherende

Det betyr ikke at veggene i et klasserom må være uten pynt! I 2015 var det et forskerteam i Storbritannia som analyserte 153 klasserom, og de fant at elevene økte læring og trivsel når veggene i klasserommet hadde elevarbeider og annet eksponert. En anbefaling fra dem er at 20 til 50 % av veggene bør være tomme.

Gode råd fra disse to studiene kan summeres slik:

  • Still ut elevarbeider. Det gir elevene ansvarsfølelse når det gjelder egen læring, og de vil også huske bedre hva de har lært når resultatet er hengt opp i klasserommet en periode.
  • Vis fram inspirerende rollemodeller. Heng opp portretter, og korte sitat av «helter» og rollemodeller, det kan hjelpe elevene til å føle tilhørighet og inspirasjon, særlig hvis portrettene er representanter for deres egen bakgrunn, interesser eller hobby.
  • Unngå rot! Hold i alle fall 20 % av veggplassen tom, og bruk god avstand mellom de forskjellige utstillingene. Ellers ser de uorganiserte ut. Unngå for all del fristelsen med å henge opp noe ekstra på en allerede ferdig laget utstilling.
  • Visuelle hjelpemidler – som kart, diagrammer, ord/dikt og lignende er OK. Plansjer/plakater som støtter undervisningen i et fag kan absolutt være bra for læring. MEN da må en huske på å ta ned plakaten når den ikke lenger har noen betydning i undervisningen.
  • Sett ikke opp lister med elevenes prestasjoner og skåringer. Noen lærere gjør dette fordi de tror at det kan virke motiverende. Men det kan like godt føre til demotivasjon og skamfølelse hos elever som strever.
  • La naturlig lys få komme fritt inn i rommet. Ikke dekorer ned vinduene. Elever som er eksponert for naturlig dagslys i klasserommet, yter bedre. Er det vintermørkt er det desto viktigere med godt lys inne.
  • Balanse i veggfargene. Det er ikke nødvendig med 4 hvite vegger. Bra om en av veggene i et klasserom er malt i en annen lys farge, da dempes hvitheten.

Mange skoler og lærere har de beste intensjoner, det lages fine utstillinger. Selve klasserommet ses på som «den tredje lærer» – etter foreldrene og lærerne. Rommet blir altså sett på som helt essensielt for læringen. Ideen er slett ikke ny, pedagogiske retninger som Reggio Emilia for barnehager og Montessori og Steinerskolene setter dette i front i sin pedagogikk.  Her spiller klasserommet en vesentlig rolle i elevenes læringsprosess. 

Som lærer har du gode intensjoner og synes kanskje klasserommet må pyntes. Ikke bare til jul, men ellers også. Klasserommets vegger bør føles varme og livlige, men ikke overdekorerte. Pynt det gjerne til jul – bruk elevarbeider, inspirerende fotos, og læringshjelp som plakater  - og la halvparten av plassen være åpen!

God adventstid i klasserommet!