MENY

Slik er den gode eleven

Ved skolestart er media klare til å gi oss bekymringer for skolen, for elevene og for lærerne.

Ludvigsenutvalget har i løpet av sommeren gitt oss siste utredning i sitt arbeid med å finne ut hva eleven trenger å lære i framtida. Fagfornyelse står helt sentralt. Utvalget er slett ikke bekymret og bygger forslagene sine på et solid kunnskapsgrunnlag. Men hva med elevenes egne stemmer?

Look to Moss
Da lærerne ville arbeide med begrepet «Den gode læreren» ved skolestart, svarte elevrådet ved Kirkeparken skole i Moss med å sette igang et prosjekt som skulle definere den gode eleven. Alle elevene skulle skrive ned fem punkter for hva som kjennetegner en god elev. Dette ble krympet ned til fem punkter for hver klasse, før de mest valgte ordene for hele skolen kom på plass. Moss avis laget film med ordene som konkretiserer elevpliktene som er med på å skape gode læringsmiljø på skolen.

Den gode elev er : strukturert  – respektfull – pliktoppfyllende – punktlig – positiv.

Forandringsfabrikken
SkoleProffene har nettopp presentert seg (pdf) og vil være med å bestemme. Det handler om kunnskapsutvikling nedenfra, og elevene er organisert av Forandringsfabrikken. Forandringsfabrikken inviterer barn og unge i barnevern, i psykisk helsevern, på sykehus, i kriminalomsorg og i skoler til å dele erfaringer og gi råd om tjenestene de får. Rådene presenteres direkte av de unge selv, til ministere, stortingspolitikere, fagfolk, forskere og studenter.

Siden høsten 2013 har Forandringsfabrikken møtt mer enn 3000 SkoleProffer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør for å høre hvordan elevene selv ønsker at morgendagens skole skal se ut. De ønsker seg en skole som gir lyst til å lære. Og en skole som er trygg for å lære. Og ikke minst en skole som gir mening til livet. SkoleProffene ønsker seg et fag som kan hete: Livet.

Et lite hefte med alle innspillene og begrunnelsene fra SkoleProffene er snart klar til utsending «Morgendagens skole; Lyst til å lære.»  Ifølge SkoleProffene selv vil myndigheter og politikere og andre her få svar på hvordan vi kan ta i bruk norsk skoles mest underutnyttede ressurs – elevene.