MENY

Teori og praksis på ungdomstrinnet

«Jeg setter pris på en fagbok som er rett på sak!» Jeg har snakket med en lærer på ungdomstrinnet om hva det er som får han til å like en god fagbok i pedagogikk.

Anders har vært i ungdomstrinnet siden slutten av 90-tallet, og har vært gjennom mange endringer, mange skoleutviklingsprosjekt, mengder av kurs og annen form for faglig oppdatering med teorier om læring og undervisning. Og han gjentar:

«Jeg vil rett på sak. Og jeg setter pris på at det jeg leser er praktisk. Jeg hopper over om det blir for mye begrunnelser i starten. Ser på konklusjoner og går tilbake derfra. Hvordan begrunner vi dette kan jeg lese etterpå. Jeg er litt utålmodig av type. Jeg legger boka vekk om den ikke er praktisk. Grunnpedagogikken har jeg jo»

«Jeg stoler på at noen vet mer enn meg. Jeg spør dem når jeg har behov for det. Da er jeg motivert for å lære mer. Det er akkurat når du står oppe i en situasjon eller en tilstand at du er mottakelig for råd»

Kan teori gi bedre mestring?

På Læringsmiljøsenteret arbeides det nå i samarbeid med flere fagmiljø med et stort forskningsprosjekt hvor en sentral målsetting er å finne ut hvordan lærere omsetter forskningsbasert kunnskap til praktisk handling i klasserommet. CIESL heter det, med undertittelen Klasseleiing – teori til praksis, oppstart i 2014. Prosjektet har nettsider som holder deltakerne og alle andre interesserte oppdaterte på det som skjer av aktiviteter. Ambisjonene om å nå ut til praksisfeltet er store, og derfor er nettopp det å publisere i form av bøker og i tidsskrift som skoleledere og lærere abonnerer på og får i postkassen, vesentlig. Resultat skal også publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift slik forskning alltid spres og deles i fagmiljøene.

Gap mellom teori og praksis?

Men hvordan er det med forholdet mellom teori og praksis? Ida Katrine Riksaasen Hatlevik leverte sin doktoravhandling ved Høgskolen i Oslo og Agder rett før jul, den het: Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene.

Hatlevik klargjør:

Profesjonell kompetanse innebærer mer enn tilegning av akademisk kompetanseProfesjonell kompetanse innebærer også praktiske ferdigheter og dømmekraftRelevansen for praksisfeltet bør alltid stå sentralt i en profesjonsutdanning

I hvilken grad er teoretisk kunnskap viktig er en av Hatleviks 4 problemstillinger. I avhandlingen framheves det at når studenter opplever at det er meningsfulle sammenhenger mellom på den ene siden innholdet i forelesninger og litteratur, og på den andre siden tidligere erfaringer og framtidig nytte, så virker det motiverende. Da får de lyst til å lære mer, og til å omsette kunnskapen i praksis. Det er en sammenheng mellom teorien og det erfarte. Det må vel kunne overføres til den lærende lærer i praksis? Til min ungdomstrinnlærer Anders?

Et siste spørsmål til han fra meg om å lese faglitteratur innen pedagogikk var slik:  Mener du at pedagogikkboka eller fagartikkelen er for krevende i arbeidshverdagen?

«Tja, hvis du ikke elsker å faglig oppdatere deg hele livet gjennom lesing da. Det klarer jeg ikke. Det å være lærer i er like stressende som å være frontlinjesoldat i hæren sies det. Vet ikke helt hvordan det er å være frontlinjesoldat, men det er faktisk slik at 6 timer med klassen kan sende deg helt ned i kjelleren. Det er slitsomt. Ville ikke tatt opp en bok da. Ja, jeg mener det krever mye og det tar tid. Ikke minst. Og det er ikke satt av noe tid til slikt innenfor vår arbeidsplan. Jeg klarer ikke å være et slikt supermenneske.»

«Jeg får jo bladet Utdanning i posten. Men jeg går sjelden videre fra en artikkel der til den boka de skriver om. Jeg må ikke dypt inn i Hattie hvis jeg føler at det funker med å lese den korte omtalen i Utdanning.»

Så da er det vel slik at når en lærer mener at teorien, det en leser av fagstoff og kunnskapen er relevant – så har det ikke å gjøre med at relevans i seg selv er en egenskap ved teorien og forskningen – men at relevans er noe som skapes ved at kunnskap brukes – slik Hatlevik sier i intervjuet på forskning.no?

Det er fortsatt mye å undersøke om forholdet mellom teori og praksis!