MENY

Utvikling – det handler om å dra i samme retning

Hvis du som lærer ikke finner din skoles mål og strategier meningsfulle, vil det være svært vanskelig å finne motivasjon til å samarbeide om å nå dem.

Jeg kom nettopp over en norsk oversettelse av en bok skrevet av den anerkjente amerikanske utdanningsforskeren Michael Fullan. Boken heter Å dra i samme retning – et skolesystem som virker. I boken hevder Fullan at reell endring er mulig hvis den gripes an på en virkelig systemisk måte. Det vil blant annet si at man sørger for å skape:

  • felles mål
  • tydelig strategi
  • bredt engasjement
  • gjennomgående budskap om at endring kun er mulig hvis alle samarbeider på tvers av alle nivåer i skolesystemet

I denne sammenhengen tenkte jeg det kunne være interessant å spørre deg som arbeider i skolen; Har du oversikt over definerte mål og visjoner ved nettopp din skole, og hvilke strategier har dere utarbeidet for å nå disse målene? Føler du at du har deltatt i utviklingen av disse målene og strategiene?

Hvis du føler at rektor gang på gang snakker om disse visjonene, målene og strategiene, noe du begynner å bli temmelig lei av, bør det kanskje ringe en varselbjelle. Kanskje kan det være en idé å se nærmere på hvorfor du føler det slik? Er det fordi målene, visjonene, eller strategiene ikke samsvarer med det du personlig føler er riktig? Eller opplever du at dette er rektor sine ønsker, og ikke dine eller kollegene dine sine? Kanskje ser du ikke vitsen med disse målene fordi du mener dere uansett ikke er i stand til å kunne nå dem? Eller er det slik at du føler fokuset heller bør være på de faktiske problemene du opplever i klasserommet, på den eleven som alltid kommer for sent, eller den klassen som bare er helt umulig å undervise?

En av skoleledelsens viktigste oppgaver er å få alle til å spille på samme lag ved å informere om og involvere de ansatte i prosessen med å utarbeide mål og visjoner for skolen. Videre er det viktig at ledelsen i nært samarbeid med de ansatte legger en realistisk strategi for hvordan disse målene i praksis skal kunne nås. Dette for at alle skal kunne få et eierforhold til visjoner, mål, og strategier; gi alle en følelse av at dette har jeg og vi som kollegium vært med på å utvikle og disse målene vet vi hvordan vi kan nå. Et slikt utgangspunkt vil sikre at alle ved skolen får en felles plattform å jobbe ut fra og en felles opplevelse av at dette skal vi klare sammen.

For skal alle kunne dra i samme retning, er det altså helt avgjørende at alle ved skolen har en felles enighet og forståelse av hvilken retning man skal dra i! I bunn og grunn handler det om å skape grobunn for kollektiv kapasitetsbygging.