MENY

Nettressurser for ledere og ansatte i barnehagen

Mange barnehager er i disse dager helt eller delvis stengt. De ansatte oppfordres til å arbeide med faglig fordypning fra hjemmekontor. For noen er dette en fin mulighet til å ta igjen litteratur eller artikler man har tenkt lenge på å lese, mens for andre kan 7,5 timer med hjemmekontor oppleves overveldende.

Som barnehageansatt er man ikke nødvendigvis vant med å sitte passivt på kontor. Hverdagen tilbringes vanligvis i full aktivitet inne eller i uteområdene knyttet til barnehagen. En annen utfordring kan også være at man ikke har så mye litteratur tilgjengelig.

Her er noen tips til å gjøre faglig fordypning litt mer spennende:

 • Finn litteratur som er konkret og relevant for din hverdag og din barnegruppe
 • Pedagogiske filmsnutter kan også være et godt utgangspunkt for faglig fordypning
 • Bruk refleksjonsspørsmål når du oppsummerer fagstoff
 • Arranger Skype-møter med andre ansatte i barnehagen hvor dere planlegger tema dere vil diskutere og reflektere over
 • Å veksle mellom ulike arbeidsmåter i løpet av dagen vil bidra til bedre læring

Under har vi samlet forslag til bøker og filmer. 

Dette kan være aktuelle refleksjonsspørsmål til fagtekster:

 • Hvilke sammenhenger ser du mellom det du har lest og din egen hverdag i barnehagen?
 • Fikk du ideer til nye arbeidsmåter eller aktiviteter med barna?
 • Hvordan kan dette integreres i planer i barnehagen?
 • Hva er den pedagogiske intensjonen med nye arbeidsmåter eller aktiviteter?
 • Hvilke spørsmål fikk du ikke besvart i det du leste? Finnes det annen litteratur som kan være relevant?

Dette kan være aktuelle refleksjonsspørsmål til filmer:

 • Hva er hovedbudskapet i filmen du så?
 • Har dette relevans for din avdeling i barnehagen?
 • Så du eksempler på arbeidsmåter eller aktiviteter? Hva gjorde de ansatte i filmen og hvorfor?
 • Hvordan reagerte barna?
 • Kan dette brukes i din avdeling / barnehage?

 

Forslag til bøker: 

Cosmovici, E. M., & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen - Temaforståelse - forebygging - tiltak: Cappelen DAMM.

Glaser, V., Størksen, I., & Drugli, M. B. (2018). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (Vol. Second edition). Bergen: Fagbokforlaget.

Lenes, R., ten Braak, D., & Størksen, I. (2015). "Playful learning" på norsk. Første Steg, 2015(4), 43-47.

Lunde, S., Størksen, I.(2015) Snart førsteklassing. Med sosial kompetanse i ranselen. Pedlex

Størksen, I. (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Kristiansand / Oslo: Cappelen DAMM.

Størksen, I., & Skeie, E. (2012). Ett barn - to hjem. Barnehagemateriell ved samlivsbrudd. Oslo: Pedlex -  Norsk skoleinformasjon.

Størksen, I., ten Braak, D., Breive, S., Lenes, R., Lunde, S., Carlsen, M., Erfjord, I. Hundeland, P. S., & Rege, M. (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet Oslo: GAN Aschehoug.

Tveitereid, K. (2019). Sammenheng og kontinuitet: samtaler om overganger i små barns liv. Oslo: Cappelen DAMM.

 

Utdanningsdirektorater har også utviklet nettressurser som støtter implementeringsarbeidet av Rammeplan for Barnehager.

 

 


Publisert 01.04.2020