MENY
 • Hva trenger barna i barnehagen?

  Blogginnlegg av  Ingunn Størksen  |  16.12.2019

  Hva trenger egentlig barna i barnehagen? Dette spørsmålet får jeg ofte når jeg er ute på foredrag i kommuner og på konferanser, eller når jeg møter journaliser og mediefolk.

 • Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  13.08.2019

  Før skolestart stifter de fleste 1. klassingene bekjentskap med skolefritidsordninger. Skolefritidsordningene er evaluert i 2019. En hovedkonklusjon er at det er svært stor variasjon i tilbudet fra kommune til kommune.

 • Vi har et felles ansvar for alle barn

  Blogginnlegg av  Marianne Torve Martinsen  |  12.04.2019

  Foreldrene har stor betydning i barns liv, og foreldrene er betydningsfulle for den kulturen og de mønstre som dannes allerede på småbarnsavdelingene i barnehagen. For å gi foreldre de beste muligheter til å støtte opp om et positivt fellesskap, er det viktig at personalet viser hvordan foreldre kan bidra.

 • God gruppeledelse = trygt læringsmiljø

  Blogginnlegg av  Ellen Elvethon  |  17.08.2018

  Som spesialpedagog i barnehage gjennom flere år har jeg erfart at det er av stor betydning med god kvalitet på gruppeledelse.

 • Hele livet er fullt av overganger

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  05.01.2018

  Tenker du bare sport når du hører ordet "overganger"? I barnehage- og skolesammenheng er det en mengde overganger som er vel så betydningsfulle.

 • Adams historie

  Blogginnlegg av  Lene Vestad  |  09.03.2017

  Adam skal snart begynne på skolen. Atferden hans forteller at han ikke har det godt. Hvordan kan de voksne i barnehagen bidra til at Adam opplever å mestre gode samspill med de andre barna?

 • Likestilling i barnehage og skole – er det et viktig tema i dag?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  29.01.2015

  Har vi ikke likestilling? Et spørsmål alle vet svaret på: Likestilling har vi i større grad enn de fleste andre land i verden, men likestillingen kan bringes videre på svært mange områder, vi er ikke i mål. Det er et tema som aldri blir uaktuelt.

 • Mobbing – ikke aktuelt i barnehagen?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  19.01.2015

  Forklarer du erting i barnehagen med at barn som blir ekskludert ofte er litt «annerledes»? Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan små barn bevisst fryse ut andre små barn? Det kan virke som om forskningen om dette lever et liv litt unna de mange meningene om fenomenet når det gjelder barnehagen.