MENY
 • God gruppeledelse = trygt læringsmiljø

  Blogginnlegg av  Ellen Elvethon  |  17.08.2018

  Som spesialpedagog i barnehage gjennom flere år har jeg erfart at det er av stor betydning med god kvalitet på gruppeledelse.

 • Hele livet er fullt av overganger

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  05.01.2018

  Tenker du bare sport når du hører ordet "overganger"? I barnehage- og skolesammenheng er det en mengde overganger som er vel så betydningsfulle.

 • Adams historie

  Blogginnlegg av  Lene Vestad  |  09.03.2017

  Adam skal snart begynne på skolen. Atferden hans forteller at han ikke har det godt. Hvordan kan de voksne i barnehagen bidra til at Adam opplever å mestre gode samspill med de andre barna?

 • Likestilling i barnehage og skole – er det et viktig tema i dag?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  29.01.2015

  Har vi ikke likestilling? Et spørsmål alle vet svaret på: Likestilling har vi i større grad enn de fleste andre land i verden, men likestillingen kan bringes videre på svært mange områder, vi er ikke i mål. Det er et tema som aldri blir uaktuelt.

 • Mobbing – ikke aktuelt i barnehagen?

  Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  19.01.2015

  Forklarer du erting i barnehagen med at barn som blir ekskludert ofte er litt «annerledes»? Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan små barn bevisst fryse ut andre små barn? Det kan virke som om forskningen om dette lever et liv litt unna de mange meningene om fenomenet når det gjelder barnehagen.