MENY

Masteroppgaver om samlivsbrudd, dødsfall og kriser

Her presenterer vi masteroppgaver relatert til samlivsbrudd, dødsfall og kriser. Oppgavene er skrevet av studenter på masterprogrammet Utdanningsvitenskap - spesialpedagogikk, og kan lastes ned i sin helhet.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Reaktiv aggresjonsproblematikk i barnehagen

  I sin masteroppgave ser June Sommerbakk nærmere på hvordan pedagoger i barnehagen håndterer barn som viser reaktiv aggresjonsproblematikk.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Tidlig innsats for stille barn

  Noen barn er stille og tar liten plass, de innordner seg regler og er lite synlige. I denne studien undersøker Thorsen hvordan pedagogiske ledere kan fange opp eventuelle innagerende og språklige vansker blant stille barn, og hvordan det kan tilrettelegges for å inkludere dem i lek og samspill.

 • Framsiden på masteroppgaven Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd.

  Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd

  Hanne Pedersen ser i denne oppgaven nærmere på skilte/separerte foreldres opplevelse av eget samarbeid med barnehagen i tiden rundt samlivsbruddet. Sentrale spørsmål i oppgaven er blant annet knyttet til foreldrenes opplevese av støtte, medbestemmelse og ivaretakelse av barna.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Små barn og samlivsbrudd: en kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen

  I denne masteroppgaven har Marit Wee Hansen beskrevet aktive tiltak i barnehagen for barn som har opplevd samlivsbrudd, samt belyst informantenes erfaringer med tiltaket og sammenliknet de norske tiltakene med det internasjonale programmet CODIP.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Små barn og samlivsbrudd

  I denne oppgaven ser Hanne Skjelten Tveit nærmere familieterapeuters erfaringer med symptomer og tiltak blant barn som opplever samlivsbrudd, for å se om kunnskapen har overføringsverdi til barnehagen.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Metaforisk barnelitteratur – relevans og bruk i barnehagen

  Trine Anda undersøker i denne studien hva erfaring fire pedagoger i barnehagen har med bruk av barnelitteratur/metaforer til å bearbeide vanskelige følelser og forebygge psykososiale vansker.