MENY
 • Hvordan står det til med helsa?

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  10.10.2018

  I anledning Verdensdagen for psykisk helse, som i år har temaet «Vær raus», så tenker jeg på farfar. Farfar var raus, eller var han kanskje robust? Han kunne prate med folk om helsa – også den psykiske delen.

 • Er psykisk helse en privatsak?

  Blogginnlegg av  Elin Nesvoll Vangsnes  |  15.11.2017

  Vi lever i en tid da kjendiser og vanlige ungdommer forteller om angst og depresjoner i beste sendetid. Trenger vi at unge og gamle bretter ut sitt innerste og private i all offentlighet? Har det blitt for mye åpenhet?

 • Har du et trygt og godt skolemiljø?

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  04.08.2017

  Endringene i Opplæringsloven kapittel 9a, som trådde i kraft 1. august 2017, diskuteres. Er de til elevenes beste eller blir elevens rettigheter svekket?

 • Når maten tar kontroll

  Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  02.06.2017

  Hvordan kan vi som jobber i skolen være til hjelp for elever som har, eller er i ferd med å utvikle, anoreksi eller andre former for spiseforstyrrelser?

 • Om å speile hverandre – speilnevronenes effekt

  Blogginnlegg av  Stine Sævik  |  14.12.2016

  Kan hermegåsa brukes som et pedagogisk virkemiddel i skolen, og vil det å ta hensyn til egne følelser bidra til at elevene får et bedre læringsmiljø?