MENY
  • Lærerens rolle i flerkulturelle klasser i videregående skole

    Blogginnlegg av  Charlotte Hancock  |  11.09.2019

    Hvordan kan lærere fremme deltakelse og tilhørighet for elever med innvandrerbakgrunn i videregående skole? Dette er et relevant spørsmål for lærere, rektorer, politikere, forskere, foreldre og lokalsamfunnet. Lærere har en viktig rolle i hvordan de tilrettelegger klassemiljøet for å fremme deltakelse, tilhørighet og mestring. Vi kan lese beskrivelser om innvandrerungdom i tidsaktuell skjønnlitteratur. Romaner er med på å gi oss innsikt i deres forståelse av skole, venner og lokalsamfunnet.

  • Medborgerskap

    Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  03.08.2018

    Ludvigsenutvalget ga råd om utformingen av framtidens skole, og ordet medborgerskap dukket opp som et viktig begrep. Det handler blant annet om å leve sammen i fellesskap.