MENY
 • Hjelp og støtte er viktige ord nå

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  17.03.2020

  I løpet av de siste dagene har ansatte i skoler lagt planer for hvordan de skal kunne drive hjemmeundervisning. Undervisningen skal være til hjelp og støtte slik at elevers læring ikke stanser opp i en kritisk periode for landet. Samtidig tenker mange, også i skolen, på hvordan de kan bidra til at ingen blir sittende alene med vanskelige tanker og hendelser. Vi må snakke om å tørre og være den ene.

 • Om livsmestring, læring og krumkaker

  Blogginnlegg av  Nina Grini  |  06.12.2019

  Hva skal til for at læring skal skje? Det er selvfølgelig et aktuelt tema i forbindelse med de nye læreplanene. Men hva har det med krumkaker å gjøre?

 • Trygge barn lærer best

  Blogginnlegg av  Randi Myklebust Sølvik  |  20.11.2019

  Skulen må halde fram arbeidet med trygge og gode læringsmiljø når dei nye læreplanane skal implementerast. Dersom elevar er usikre på om dei blir ledd av eller «blikka» når dei kjem med sine meiningar, så vel dei fleste å vere stille. Kjenner elevane seg utrygge, påverkar det kva dei lærer.

 • Runddansen mellom relasjonar og læring

  Blogginnlegg av  Randi M. Sølvik  |  18.06.2019

  Me må slutte å skilje mellom relasjonsbygging og fagformidling. Runddansen mellom relasjonar og læring er tett. Trinna blir satt frå første dag, men dansen held fram gjennom heile skuleløpet.

 • Lek og dybdelæring i skolen

  Blogginnlegg av  Frank Rafaelsen  |  22.03.2019

  De nye læreplanene begynner å ta form, og de skal ha rom for både lek og dybdelæring. Hva betyr dette for skolen?