MENY
  • Trygge barn lærer best

    Blogginnlegg av  Randi Myklebust Sølvik  |  20.11.2019

    Skulen må halde fram arbeidet med trygge og gode læringsmiljø når dei nye læreplanane skal implementerast. Dersom elevar er usikre på om dei blir ledd av eller «blikka» når dei kjem med sine meiningar, så vel dei fleste å vere stille. Kjenner elevane seg utrygge, påverkar det kva dei lærer.

  • Runddansen mellom relasjonar og læring

    Blogginnlegg av  Randi M. Sølvik  |  18.06.2019

    Me må slutte å skilje mellom relasjonsbygging og fagformidling. Runddansen mellom relasjonar og læring er tett. Trinna blir satt frå første dag, men dansen held fram gjennom heile skuleløpet.