MENY

Pilotprosjekt i Bærum

Skoleåret 2018/2019 ble ROBUST utprøvd på 8. trinn i ungdomsskoler i Bærum kommune.

Foto: Marie von Krogh

I løpet av skoleåret 2018/2019 ble det gjennomført et pilotprosjekt i 8. klassetrinn i Bærum kommune. Lærerne ble gjennom året kurset i undervisningsopplegget ROBUST. Formålet med kursingen var lærere var å gi lærere kompetanse og verktøy for å støtte opp under elevenes sosiale og emosjonelle utvikling. Kurset bestod av 5 kursdager, og lærerne fikk en digital kursmanual med detaljert beskrivelse av tiltaket. I tillegg fikk de læremidler utviklet for de ulike temaene og veiledning underveis.

Undervisningsopplegget for elevene bestod av totalt 20 skoletimer med temaer innen lærende tankesett, problemløsning, sosial kompetanse, følelsesregulering og oppmerksomt nærvær.

Utprøvingen i Bærum kommune vil bli gjenstand for nøye forskningsmessig evaluering. Dette gjøres gjennom å gå gjennom data som ble samlet inn gjennom spørreskjema og kvalitative intervjudata. Formålet er å undersøke effekten av ROBUST på elevenes stressnivå, psykiske helse, faglige prestasjoner og sosiale relasjoner, samt deres opplevde nytteverdi og evaluering av tiltakskomponentene i ROBUST.