Siste nytt
Se nyhetsbrevet i din nettleser
Barn som drar i tau.

>> Læringsmiljøkonferansen 2018: medborgerskap og livsmestring

Meld deg på Læringsmiljøkonferansen 2018. Den finner sted i Oslo 29.-30. november.


Bokomslag.

>> Ny bok om livsmestring og livsglede i barnehagen

Ord som mestring, fryd og begeistring står sentralt i den nye boka «Livsmestring og livsglede i barnehagen».


Lærer-elev-interaksjon.

>> Har du læreryrket som din andre karriere?

Da er vi på jakt etter hjelp fra deg. Gjennom et doktorgradsprosjekt ønsker vi å få mer kunnskap om dem som har læreryrket som sin andre karriere.


Tegning av fire barn og en voksen som sitter på golvet. Den voksne viser fram en bok med tegning av en frosk. Illustrasjon: Berit Sømme.

>> Lekbasert læring for de eldste i barnehagen (15 stp)

29. august er det søknadsfrist på et nytt videreutdanningstilbud: Lekbasert læring for de eldste barna i barnehagen.


Blide barn ligger på grasset med hodet mot hverandre og ser opp mot kamera. Foto: iStock.

>> Hva er en flerkulturell barnehage?

Artikkelen legger til grunn et ressursperspektiv, og viser hvordan tenkningen i et slikt perspektiv påvirker handlinger og praksis i barnehagen når det gjelder vellykket inkludering av barn med innv...