MENY

Publisering i 2007 – Lillegården kompetansesenter

Oversikt over publikasjoner og artikler i tidskrifter og bøker ved Lillegården kompetansesenter i 2007.

Faglige publikasjoner

Jahnsen, Hanne, Sigrun Ertesvåg og Karianne Therese Westrheim: Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen. Rev. utgave, 2007. (nettutgave: www.statped.no/lillegarden)

Vold, Elin Kragset (red.): Vi har prøvd alt; systemblikk på pedagogiske utfordringer. En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen. Et samarbeid mellom Bredtvet kompetansesenter, Lillegården kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter.  2007

Artikler i tidsskrift og bøker

Fredriksen, Torunn Helene: Blogg om læringsmiljø. I: Statped, nr. 1, 2007. s. 20.

Jahnsen, Hanne og Svein Nergaard: Smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon. I: Spesialpedagogikk, nr. 5.,2007. s. 4 – 16.

Nergaard, Svein: Smågruppetiltak – til beste for elevene eller skolen. I: Vi har prøvd alt; Systemblikk på pedagogiske utfordringer, 105 - 119

Nordgreen, Erik: Når det lugger i en relasjon – om det å løfte seg etter håret. Innspill. I: Utdanning, nr. 18, 2007. s. 42-43

Nordgreen, Erik: Den som bare lever på utpust, lever sjelden lenge. Veiledning i et etisk lys.
I: Årbok 2006. Årboka til veiledernettverket i Agder, 2007.

Tinnesand, Torunn: Om sammenheng mellom forståelse og handling.  I: Vi har prøvd alt; systemblikk på pedagogiske utfordringer. s.21 - 45

Tinnesand, Torunn: Språk skaper virkelighet.  I: Vi har prøvd alt; systemblikk på pedagogiske utfordringer. s.121 – 137.

Tinnesand, Torunn: Førte SAMTAK-programmet til endret arbeidsprofil i PP-tjenesten? I: Spesialpedagogikk nr.6, 2007. s. 40- 42

Tveitereid, Kirsti: The liberated child  I: Astrid Lindgren Centennial Conference, Stockholm, 2007. 

Vold, Elin Kragset: Hvordan få til endring i skolen. I: Bedre skole. Nr. 3, 2007. s. 31 – 33.

Vold, Elin Kragset: Norge stør elevar med særskilde behov I Georgia. I: Statped, nr. 1, 2007. s. 14 – 15.

Vold, Elin Kragset: Larvik tenker framtid for elever som sliter. I: Statped, nr 2, 2007 s. 12 - 13

Vold, Elin Kragset: Internasjonal nettstad mot mobbing og vald i skulen. I Statped, nr.2, 2007. s. 18 – 19.

Vold, Elin Kragset: Implementerer forskningsbasert kunnskap. I : Statped, nr. 3, 2007. s. 13

Vold, Elin Kragset: FiN STIL i læringsmiljøet. I: Statped, nr. 3, 2007. s. 14 – 15.

Vold, Elin Kragset: Råd for bedre læring. Om: Vi har prøvd alt. I: Statped, nr 4, 2007. s. 4 – 5

Vold, Elin Kragset: Møter utfordringer med felles pedagogisk praksis. I: Statped, nr. 4, 2007. s. 18.

Aktuell debatt i aviser

Nergaard, Svein: Arbeidsro i skolen. I Stavanger Aftenblad, 28.12.2007

Nordgreen, Erik: Samspill mellom skole, foreldre og barnevern. I: Østlandsposten 19.02.2007

Støen, Janne: Tenk langsiktig. Kronikk. I: Dagbladet 12.12. 2007.

Tinnesand, Torunn: Frps resept mot skolebråk. I: Østlandsposten 21.06.2007

 

UiS logo