MENY

Publisering og formidling i 2009 – Lillegården kompetansesenter

Oversikt over publikasjoner og artikler i tidsskrift, bøker og media ved Lillegården kompteansesenter i 2009.

Publikasjoner 

Jahnsen, Hanne, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen og Arne Tveit: Den ene dagen. Ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie. [for Midtlyngutvalget i 2008], Lillegården kompetansesenter, 2009.

Fagartikler i tidsskrift

Fredriksen, Torunn Helene: Når ulykka er ute. I:  Statped, nr 1, 2009.

Fredriksen, Torunn Helene og Vibeke Saltveit: Staped – viktige kompetansesentra. I: Bibliotekforum, nr. 5/6, 2009

Jahnsen, Hanne, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen og Arne Tveit:  Den ene dagen.
I: Spesialpedagogikk, nr.6, 2009

Tinnesand, Torunn: Et pragmatisk blikk på evidensdebatten. I: Bedre skole, nr.2, 2009.

Tveitereid, Kirsti: Veilederkorpset. I: Statped, nr. 3, 2009

Vold, Elin Kragset: Mobbeofre får ikke medhold i retten. I: Statped, nr. 1, 2009.

Vold, Elin Kragset: Vi lærer for lite av kvarandre. I: Spesialpedagogikk, nr. 3, 2009

Vold, Elin Kragset: Ei oppleving av å høyre til på skolen. I: Statped, nr. 4, 2009

Artikler/kronikker i media

Aas, Kim: Tiltak mot uro i skolen. I: Drammens tidende, 1. februar, 2009

Aas, Kim: Fører ostehøvelprinsippet til bedre læring? I: Varden,  12.desember 2009

Nordgreen, Erik: Fjernsyn og gangsyn. I Bergens Tidende, 8.september 2009

Nordgreen, Erik: Et blikk på den usynlige mobbingen. I: Bergens Tidende, 28.november 2009

Nordgreen, Erik: Når klokskap må vike for snusfornuften. I: Porsgrund Dagblad, 26.mars, 2009

Om Lillegården kompetansesenters virksomhet i media

Christensen, Unn: Tilbake til spesialskolen? Intervju med Einar Christiansen. I: Notabene nr 1, 2009

Nyheim, Anne: Utestenging og usynliggjøring er vår tids mobbing. PP-tjenesten inviterte til ”mobbekurs”/v. Erik Nordgreen I avisa Nord-Østerdal. 19.februar 2009

UiS logo