MENY

Evaluering av verktøy som vurderer prosesskvalitet i barnehagen

Cecilie Evertsen-Stanghelle skal undersøke hvordan barnehageansatte, barnehagemyndigheter og PPT opplever bruken av forskjellige måle- og utviklingsverktøyer.