MENY

Stimulering av kompetanseområder i barnehagen

Underytelse i skolen og skolefrafall, som gir betydelige sosiale og økonomiske byrder både personlig og for samfunnet, kan spores tilbake til karakteristikker hos barnet så tidlig som barnehagealderen.

Det er derfor viktig å undersøke hvordan vi kan stimulere avgjørende kompetanseområder i barnehagen og dermed sikre at alle barn har gode muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Forskning viser at språk, tallforståelse, og selvregulering er viktige kompetanser for barn i overgangen mellom barnehagen og første klasse.

Selvregulering kan beskrives som evnen til å holde oppmerksomheten, huske og følge instruksjoner og hemme upassende handlinger og atferd. Denne kompetanse viser seg å være essensiell for videre suksess i livet, både når det gjelder utdanning og arbeidsdeltakelse. I noen tidligere studier har selvregulering vist seg å være viktigere enn IQ med tanke på barnets mulighet til å lykkes på skolen.

Dieuwer ten Braak vil i sitt doktorgradsprosjektet derfor konsentrere seg om hvordan selvregulering henger sammen med andre fremvoksende kognitive og akademiske ferdigheter. Forskning viser videre at hjemmesituasjonen til barn: foreldres utdanning og inntekt, og grad av stimulering av språk og tallforståelse i hjemmet, kan påvirke barnas utvikling og føre til at noen barn kan falle bak.

Doktorgradsprosjektet skal derfor også undersøke hvorvidt et førskoleopplegg som stimulerer barnas selvregulering, språk og tallforståelse, kan fremme disse evnene hos barna og føre til at barn med forskjellig bakgrunn får et mest mulig likt læringsgrunnlag ved skolestarten.

Les også: Hvorfor selvregulering er så viktig for barn

Dieuwer ten Braak. Foto: Jeanette Larsen.

Dieuwer ten Braak