MENY

Stimulering av kompetanseområder i barnehagen

Dieuwer ten Braak vil i sitt doktorgradsprosjektet konsentrere seg om hvordan selvregulering henger sammen med andre fremvoksende kognitive og akademiske ferdigheter.