MENY

Endringsutfordringer i skolen

I sin avhandling ser Tonje Constance Oterkiil nærmere på hvordan skoler kan bli bedre til å implementere komplekse endringer og ledelsens rolle under en slik prosess.

Implementering av skoleomfattende intervensjoner krever mye vilje, kunnskap, tid og innsats. Noen skoler sliter mer enn andre når det kommer til implementering av komplekse endringsinitiativ, og en av grunnene til dette ser til å være lav kapasitet og endringsberedskap på skolenivå.

12 sentrale faktorer

Avhandlingen er en del av en større studie hvor målet er å utvikle et omfattende verktøy for avdekking av skolers kapasitet for utvikling, og forutsetninger for implementering og læring i skoleutviklingsprogram. Dette er informasjon som vil danne grunnlag for å kunne møte skolenes individuelle behov for støtte i en implementeringsprosess.

Oterkill ser i avhandlingen nærmere på kapasitetsbygging knyttet til skoleutvikling og presenterer en omfattende oversikt over 12 sentrale faktorer på eksternt, skole- og individnivå som ser ut til å påvirke en skoles kapasitet for endring.

En kartlegging av disse faktorene og systematisk arbeid med å forbedre skolens svakheter og utnytte skolens styrker i forkant av et endringsarbeid, vil kunne bidra til å øke skolens forutsetninger for å lykkes.

Funnene bidro til å synliggjøre ledelsens sentrale posisjon når det gjelder å kunne påvirke de andre faktorene, og det ble derfor naturlig for Oterkiil å rette fokuset videre mot ledelse.

Utviklet nye måleinstrument

Studien har resultert i utviklingen av to ulike instrument for måling av skoleledelse som begge måler transformativ og transaksjonell ledelse.

Det ene måleinstrumentet er et spørreskjema som vil kunne gi en indikasjon på hvordan de ansatte samlet vurderer ledelsen ved sin skole. Det andre måleinstrumentet er basert på Q-metode og vil kunne si noe om hva ulike grupper av ansatte forventer og ønsker fra skolens ledelse.

En videreutvikling av disse to måleinstrumentene, samt utvikling av instrument for måling av andre viktige faktorer knyttet til endringskapasitet, vil kunne resultere i et kartleggingsverktøy for skolers kapasitet og endringsberedskap til bruk i forkant av endringsarbeid.

Tonje Constance Oterkiil disputerte 2.desember 2014 med avhandlingen «Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this». Hun jobber nå som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret.

Avhandlingen består av følgende artikler

  • Oterkiil, C., & Ertesvåg, S. K. (2012) Schools' readiness and capacity to improve matter. Education Inguiry 3 (1).
  • Oterkiil, C (2010) Exploring Perceptions of Leadership for School staff. Operant Subjectivity 33 (1): 51–67.
  • Oterkiil, C., & Ertesvåg, S. K. (2014) Development of a measurment for transformational and transactional leadership in schools taking on a school-based intervention. Educational Managemnet Administration & Leadership.
  • Ertesvåg, S.K., & Oterkiil, C (submitted) Tranformational and transactional leadership and schools' capacity to improve in school-based interventions.

 

Tekst: Alexandra Halsan

 

Les også

Tonje Constance Oterkiil

Tonje Constance Oterkiil disputerte 2.desember 2014 med avhandlingen «Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this».