MENY

Implementering av Respekt

I sin doktorgrad ser Pål Roland nærmere på forutsetningene for å lykkes med varige endringer, og hva som er god implementeringskvalitet.

Implementering handler om det omfattende arbeidet med å gjøre ideer, teorier, program og aktiviteter om til praksis. Det er en kompleks fase i endringsarbeidet, og avgjørende for effekten som oppnås. Et sentralt tema som kan gi bedre forståelse av dette arbeidet er implementeringskvalitet.

Med implementering forstår vi det kompliserte arbeidet med å omsette eksempelvis ideer, teorier, program og aktiviteter til praksis. Når en organisasjon eller en del av en organisasjon bestemmer seg for å gjennomføre et endringsarbeid, vil den kritiske fasen være implementeringsfasen (Fullan, 2007).

Pål Roland disputerte 18.april 2012. Han arbeider nå som dosent ved Læringsmiljøsenteret.

Rolands avhandling kan bestilles fra Læringsmiljøsenteret

 

Pål Roland

Pål Roland