MENY

Risikofaktorer for disiplinproblem i skolen

Disiplinproblem i skolen påvirker læring negativt, og er en betydelig slitasjefaktor for både elever og lærere.

Manglende evne eller vilje til å innordne seg de krav og standarder som settes av lærere/skole, er en risikofaktor for utvikling av mer alvorlig problematferd. Skolens kapasitet til å forebygge disiplinproblem og til å håndtere slike problemer effektivt, har betydning for hvorvidt skolen realiserer sine mål både med hensyn til læring og personlig utvikling av elevene.

Disiplinproblem kan være individuell atferd, gruppeatferd eller kollektiv atferd. Studien tar sikte på å kartlegge risikofaktorer for disiplinproblem på ulike nivå. Enkeltelevers disposisjon når det gjelder aggressivitet vil bli analysert i forhold til atferd kategorisert som disiplinproblem.

Læreres utøvelse av klasseledelse vil bli analysert i forhold til forekomst av disiplinproblem blant elever.

Videre studeres kvaliteten på klassemiljø med henblikk på relasjoner og normer, og hvilken betydning dette har for forekomst av disiplinproblem.

Samtlige analyser er basert på elevrapporterte data som inngår i Senter for atferdsforsknings Skolemiljøstudier.

Avslutningsvis studeres tiltak for å forebygge og håndtere problematferd, spesielt knyttet til disiplin.

Les også en omtale av Grete sin forskning i Utdanning nr. 4 2009.

 

Artikler

Vaaland, G.S. & Roland, E. Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. Teaching and Teacher Education, 29, 177–187.