MENY

Sosiale og emosjonelle problemer blant innvandrere

I sin doktoravhandling undersøker Hildegunn Fandrem hvilke sosiale og emosjonelle problemer innvandrerungdom bosatt i Norge opplever.

Innvandrergutter mer deprimerte

Undersøkelsen omfattet både innfødte norske og innvandrerungdom som bor i Norge. Totalt 4331 ungdommer i alderen 13 til 15 år ble spurt om depressive symptomer.

Studien finner at innvandrerungdom har flere depressive symptomer enn jevnaldrende født i Norge, og forskjellene er størst blant gutter.

Fandrem undersøkte videre hvordan sosio-demografiske faktorer, somkjønn og urbanisering, henger sammen med depresjon. Hun finner at blant gutter bosatt i byer er det større forskjell hvor mye depressive symptomer de rapporterer enn for gutter bosatt utenfor byer.

Mobber for å få venner

Fandrem så videre på det å mobbe, å bli mobbet og aggressivitet i samme aldersgruppe. Det var ingen nivåforskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt å bli mobbet og aggressivitet (både reaktiv og proaktiv), men innvandrerungdom mobber mer.

Det er sterkere korrelasjon mellom tilhørighet og mobbing av andre blant innvandrergutter, noe som tyder på at ønsket om tilhørighet er en viktig mekanisme for mobbing andre blant innvandrergutter. Det kan se ut som at en mobber for å få venner og å oppleve tilhørighet.

Mobbing som integrering

I sin siste artikkel undersøkte Fandrem i hvilken grad norskfødte og innvandrere mobber sammen med jevnaldrende. 157 ungdommer i åttende, niende og tiende klasse var med i undersøkelsen. Av disse var 40 prosent innvandrere.

Studien viser at flere innvandrergutter enn forventet mobber, og de var helst sammen med andre mobbere, både innvandrere og norskfødte.

Fandrem knytter disse resultatene til akkulturasjonsstrategier fordi å velge både innvandrere og norskfødte som «med-mobbere» kan tolkes som en måte å integreres i det norsk samfunnet på.

Tittelen på avhandlingen er Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying. Hildegunn Fandrem disputerte 8. mai 2009, og hun er i dag professor ved Læringsmiljøsenteret.

 

Les også

 

Referanser

Fandrem, H. Sam, D. L. and Roland. E. (2009). Depressive Symptoms among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization. Social Indicators Research, 92(1), 91109.

Fandrem, H. Strohmeier, D. and Roland, E. (2009). Bullying and Victimization among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness. Journal of Early Adolescents, 29 (6), 898923.

Fandrem, H., Ertesvåg, S. K., Strohmeier, D. Fandrem, H. and Roland, E. (2010). Bullying and Affiliation – A study of Peer Groups in Native Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway. European Journal of Developmental Psychology. 7, 4, 401418.

Hildegunn Fandrem

Hildegunn Fandrem