MENY

Utestenging blant ungdom

Ønske om å oppnå eller beholde popularitet, kan være en av grunnene til at ungdom ødelegger andres relasjoner og følelse av å høre til i gruppen, er blant funnene i doktorgradsprosjektet til Tove Flack.

Tove Flack. Foto: Jeanette Larsen. Tenårene er en tid der vennskap og popularitet i klassen er svært viktig, men ikke alle elever får en plass i fellesskapet. Vi vet at noen ungdommer blir utestengt av sine medelever.

I sin doktorgradsavhandling har Tove Flack undersøkt hvorfor det er slik.

- I ungdomsalderen ser vi at elever kan bruke sofistikerte og indirekte aggressive metoder, som baksnakking, ryktespredning og negative signaler, for å støte enkelte elever ut av gruppa. Dette kalles relasjonell aggresjon. Resultater fra studien viser at det å beholde eller etablere popularitet kan være en mulig grunn til at ungdommen tar i bruk slike negative strategier, sier Flack.

Vil ikke miste status

Resultatene i studien tyder også på at enkelte ungdommer kan opptre på relasjonelt aggressive måter for å unngå å miste status når de føler at den er truet. De fleste elevene som deltok i studien, fortalte at sosial status er noe de verdsetter høyt. Samtidig opplever de ofte stress i form av bekymring eller engstelse for at den sosiale statusen kan bli dårligere.

Over halvparten av elevene fortalte også at de, i større eller mindre grad, selv deltar i ekskluderende handlinger overfor medelever i løpet av en måned.

- Dersom denne studien reflekterer nivået for sosialt stress og relasjonell aggresjon blant tenåringer i Norge generelt, så er dette urovekkende høye tall, sier Flack.

Medfølelse kan hindre utestenging

-  Studien viser også at evnen til å føle med andre trolig påvirker om elever bruker sin sosiale forståelse positivt eller negativt, sier hun.

For å forebygge relasjonell aggresjon, kan det kanskje være nyttig å utvikle tiltak der elever får mulighet til å trene opp sin medfølende evne.

- Ikke minst er det viktig at de lærer å sette pris på gode nære vennskap fremfor å streve etter å oppnå popularitet. 

Hun håper at studien kan være et bidrag til å utvide forståelsen av, og arbeidet med å forebygge relasjonell aggresjon og utestenging.

Artikler i avhandlingen

Tove Flack , Christina Salmivalli & Thormod Idsoe (2011) Peer relations as a source of stress? Assessing affiliation- and status-related stress among adolescents, European Journal of Developmental Psychology, 8:4, 473-489

Tove Flack (2017) Relational aggressive behaviour: the contributions of status stress and status goals, Emotional and Behavioural Difficulties, 22:2, 127-141