MENY

Det flerkulturelle klasserommet – elever med innvandrerbakgrunn i videregående skole

Charlotte H. Hancock studerer i sitt doktorgradsprosjekt forhold i læringsmiljøet som kan ha betydning for skolefaglig mestring og tilhørighet hos elever med innvandrer- eller fluktbakgrunn.